Verkiezingen 2, cijfers

De kruitdampen van de verkiezingen zijn opgetrokken. De posters zijn verwijderd en de folders hebben we bewaard, zodat we kunnen nagaan wat belofte en werkelijkheid wordt de komende jaren.
U heeft gesproken als burger en dat is duidelijk. Lijst BBB Palmen is de grote winnaar, de lijsten Huisman Peters en D66 verdwijnen en de SP treedt opnieuw tot de raad toe. Als PAK blijven we zeer stabiel.
Wiskundig betekent dat in zetels: Lees verder

Begroting 2014

Vol onbegrip en boosheid, maar strijdbaar als altijd  startte het Progressief Akkoord aan het recente begrotingsdebat in Brunssum voor het jaar 2014.
Alweer stelde het college een vermindering van de minima regelingen voor, alsmede een bezuiniging op verenigingen en als toetje nog eens een extra ozb verhoging van 5% boven op de verhoging vanwege de inflatiecorrectie.
Maar zie het debat leidde zowaar tot resultaat: geen bezuiniging  op de verenigingen,  aanslag op minima weg en 3% van de extra kosten zijn ook terug getrokken! Lees verder

IBA; regionale en internationale herindeling?

Op maandag 28 oktober  werd er in alle raden van de parkstad gemeenten vergaderd over het oprichten van een werkverband dat de economie en infrastructuur moet herinrichten in onze regio, een zogenaamde IBA (een Internationale Bau Austellung).
Onze partij is voor samenwerking,  maar stemde tegen deze vorm van uitbesteding van bevoegdheden, zonder de mogelijkheid van democratische controle.
Het gevaar van een herindeling is te groot bij dit soort constructies en een zelfstandig Brunssum is voor ons een harde verkiezingsbelofte!
Onze bijdrage treft  u hierbij in vogelvlucht aan. Lees verder