Begroting 2022 vastgesteld

Met succes is vandaag, 2 november, de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij heeft het PAK goede resultaten gehaald voor onze burgers.
Zo zullen er komend jaar geen stijgingen zijn van de gemeentelijke belastingen en ook een indexering vanwege de inflatie zal in 2022 achterwege blijven.
Ook steunen wij een voorstel van BBB Lijst Palmen om de precariobelasting voor ondernemers in 2022 niet te heffen.
In samenwerking met de PvdA Brunssum hebben wij een regeling getroffen om gezinnen te helpen die, vanwege de energiearmoede, de komende winter ondersteuning nodig hebben, met een tegemoetkoming in de energierekening.
Heel belangrijk is dat wij het hebben geregeld dat er geld is vrijgemaakt om de trap in het Schutterspark richting het uitkijkplateau te repareren. Daarbij heeft de wethouder aangegeven dat deze trap vóór het nieuwe seizoen klaar is.
Een ander belangrijk resultaat is dat er een bestuursopdracht ligt om nu eindelijk werk te maken van het realiseren van een wandelbrug over de buitenring ter hoogte van de Akkerweg in Merkelbeek richting Amstenraderveld. Een brug waar wij al 15 jaar voor vragen. Zodat de wandelroute tussen Brunssum-Noord en Merkelbeek, door een mooi stukje natuur, hersteld wordt. En het Clemensdomein op De Kling nog makkelijker bereikbaar wordt vanuit dat stuk Brunssum-Noord.

Verder zijn er door de raad moties van ons aangenomen. Een onderzoek naar plaatsing zonnepanelen over parkeerplaatsen; zonnepanelen cq zonneweiden op de oostflank; samenspeelplekken in Brunssum geschikt voor alle kinderen, ook die met een beperking; individuele inkomenstoeslag voor 67+ mensen, omdat dit niet voorzien is in de bijstandswet.
Tenslotte zal er, op initiatief van ons, een zogenaamd geboortebos gecreëerd worden aan de rand van het Schutterspark achter de velden van SV Brunssum. Hier zal,  ter gelegenheid van elke nieuw geboren baby in Brunssum, een boom geplant worden, zodat daar ter plekke een geheel nieuw bos gerealiseerd wordt.
Al met al een mooi resultaat voor ondersteuning van onze inwoners en een nog mooier wonen en recreëren in Brunssum