Bomenkap in Brunssum (art.43)

foto – PAK

Vragen aan College volgens artikel 43 reglement van orde

Uit berichten van bewoners krijgen wij tegenstrijdige berichten over het kappen van bomen.
Bewoners beweren dat er gekapt wordt zonder vergunning en dat bij navraag de gemeente bevestigt dat dit mag en anderen laten ons weten dat zij graag een boom willen kappen, dat keurig melden en dan vernemen zij dat dit niet mag.
Om volstrekte duidelijkheid te krijgen vragen wij het College van B&W daarom:

  • Wat is het beleid mbt kappen van bomen, is dit vergunning plichtig, meldingsplicht of vormvrij, dus kan iemand bezwaar maken al dan niet;
  • Kunt u ons een actuele lijst bezorgen van beschermde bomen en de regels die daaromtrent heersen;
  • Hoe staat het met her ingerichte bomenfonds voor onderhoud en dergelijke in deze;
  • Waar kan de burger de informatie die wij vragen simpel, eenduidig en snel verkrijgen en hoe is de communicatie omtrent bomen kap geregeld?
  • Verder constateren wij dat er nog veel moties open staan mbt groen in het algemeen en vragen wij u of  het gedateerde groenstructuurplan nog wel voldoet aan de nieuwe inzichten in deze zoals over bio diversiteit;
  • Is er geen grondige evaluatie wenselijk  met de raad over deze onderwerpen zodat wij onze beleidstaak  kunnen waar maken