Brunssum zelfstandig

Het had niet veel gescheeld of Brunssum had in 2017 als zelfstandige gemeente de langste tijd gehad. Toen het herindelingsvuur werd opgestookt door de landelijke partijen en vanuit de Provincie voornamelijk Koopmans en Geurts in Brunssum verkondigden dat Brunssum moest instappen in de fusie Landgraaf en Heerlen zonder ook maar enige vorm van onderzoek, aanleiding of wat dan ook, besloot het PAK het voortouw te nemen. We wilden die plotselinge draai, dat geroeptoeter van een aantal bestuurders een halt toe roepen. De andere lokale partijen sloten aan en we werden één lokaal front tegen die ondoordachte oproepen. We spraken in bij de Provincie en we spraken ons ongenoegen uit. Heel veel activiteiten volgden. Als lokale partijen merkte we dat ons meerderheidsstandpunt niet helder en stevig genoeg werd uitgedragen. Op 26 september 2017 kwam er een stuk in de raad om, voor alleen het uitdragen van ons standpunt en het ondernemen van activiteiten om de herindeling te voorkomen, een bestuurscommissie herindeling in het leven te roepen. Dat vonden de landelijke partijen zo erg, dat ze stopten met besturen. De lokale partijen werden gedwongen om Brunssum bestuurbaar te houden. Dat hebben we dan ook gedaan.

Waarom moet Brunssum zelfstandig blijven?

Ondanks dat het Rijk heel wat taken bij de gemeente op het bord heeft gelegd kan Brunssum dit nog steeds aan. Het Rijk heeft ons die taken gegeven, maar met een fikse korting op het budget. Ja, dat voel je als gemeente, maar we wisten dat ook vooraf. Desondanks ging het oude bestuur een hele hoop nieuwe plannen maken, waarbij nooit de vraag gesteld werd: wat hoeven we nu niet meer te doen? Dan is de pot vlug leeg en als dan de bodem bijna te zien is, zeggen de landelijke partijen: bekijk het maar. Wij kunnen Brunssum niet meer besturen, laat Heerlen het maar doen.
Er is nog geld genoeg om de komende jaren zelfstandig te houden. Daar zit de pijn niet. Waar wel de pijn zit, is dat landelijke partijen hun invloed zien afkalven. Als ze dan in een groter geheel toch nog met enkele mensen vertegenwoordigd zijn, dan hebben ze hun invloed weer terug.
Wil je structureel genoeg geld hebben, dan zul je de zaken die de afgelopen jaren zijn aangezet eens goed tegen het licht moeten houden. Waarom kwam dat plan er, wat hebben de burgers eraan, welke prioriteiten stellen we, welke oud beleid kan geschrapt worden. Daar is in de afgelopen periode niet over nagedacht. Miljoenen zijn uitgegeven zonder daarover na te denken.
Voor een zelfstandig Brunssum is een zelfstandig denken bestuur nodig. Een bestuur dat goede plannen ontwikkelt, maar ook zaken durft te laten en te schrappen.
Ook wij als PAK hebben ideeën en plannen. Er ligt genoeg op de plank, maar eerst overbodige zaken schrappen, voordat je aan iets nieuws begint. Dus structureel ruimte maken. Incidentele financiële ruimte is er voorlopig genoeg, maar dat moet niet het uitgangspunt zijn.
Het idee dat alles beter, efficiënter, effectiever gaat in een grote stad dan in een kleine stad, is inmiddels wel achterhaald. Dat herindeling de oplossing is voor problemen als geldtekorten voor de zorg, is klinkklare nonsens. Onderzoeken hebben aangegeven, dat herindeling of schaalvergroting niet de oplossing is. Voorbeelden te over: Hoensbroek bij Heerlen, Geleen-Sittard-Born, de Nationale Politie, enz.
Er is met ons altijd te praten over zaken, maar over de herindelingskwestie kun je niet zo maar even wat regelen en van de ene dag op de andere dag aansluiten. Toch wel erg ondoordacht allemaal.
Wij blijven voor een zelfstandig Brunssum.