Brunssumse zaken

Wethouder Servie L’Espoir

Ik ben blij dat ik lid ben van een partij die voor de inhoud gaat, dus om de idealen voor een betere wereld zoals dat heet. Het PAK, Progressief Akkoord dus. Feiten staan voorop en geen aannames, roddels of persoonlijke aanvallen. Dinsdag 27 oktober is gemeenteraad af 19.00 uur en dan zult u zien dat dit helaas niet voor alle partijen geldt. In de media heeft men de aanval geopend op mensen die zich niet kunnen verdedigen in de raad, zoals ereburger Leers en voormalig wethouder Palmen. Dat is ronduit slecht en zelfs de nieuwe burgemeester wordt al in een kwaad daglicht gesteld.
Als college hebben we de panden uit de erfenis van Eeghem opgekocht om in het centrum plannen waar te maken die Brunssum vooruit helpen. Dat is goed een vooral eerlijk verlopen, onder de marktwaarde, na een goede afweging en om speculatie te voorkomen. We hebben niks te verbergen en het was een collectief besluit en ja een ambtenaar heeft op verzoek van Leers een rapport geschreven met als conclusie alles is rechtmatig, maar de verslaglegging moet in de toekomst nog beter! Waarom er dan een rel van gemaakt wordt begrijp ik niet. Blijkbaar is er bij sommigen de behoefte om Brunssum steeds in een slecht daglicht te zetten dat zagen we eerder bij de herindelingsvoorstellen. Jammer, maar kijk en vergelijk en oordeel zelf.