Uitnodiging fractievergadering 31 oktober

Het Progressief AKkoord Brunssum nodigt iedereen die belangstelling heeft en/of een bijdrage wil leveren uit om de openbare fractievergadering op
woensdag 31 oktober
vanaf 20.00 uur
in de Burcht bij te wonen.
Agenda:
Hoofdmoot van de agenda is de programmabegroting 2013 welke voor de raadsvergadering van 6 november op de agenda staat; (taaie gesprekstof met grote gevolgen; voor wie tijd en zin heeft  als voorbereiding op woensdag fractie in de burcht af 20.00 uur de volgende stukken:

Persbericht Uitreiking Paul van Betuwprijs

Het Progressief Akkoord (PAK) heeft altijd de activiteiten van vrijwilligers toegejuicht en ondersteund. Met name Paul van Betuw heeft zich altijd sterk gemaakt en aandacht gevraagd voor de vele vrijwilligers die belangeloos hun energie en tijd steken in activiteiten die van belang zijn voor de Brunssumse bevolking.

Om hieraan extra aandacht te geven hebben wij jaren geleden de Paul van Betuwprijs in het leven geroepen. Ieder jaar proberen we op deze manier een persoon, meerdere personen of een vereniging even wat extra aandacht te geven.

Dit jaar is onze keuze gevallen op de heren Huub Schröder, Hub Peters en Marcel Mans van het wijkplatform Klingbemden vanwege hun belangeloze inzet tegen de dreigende overlast van de buitenring.

Bij deze nodigen wij  u uit om de uitreiking van de Paul van Betuwprijs bij te wonen.
Dit zal plaats vinden op zaterdag 2-6-2012 vanaf 14.00 uur in Café de Kling, Merkelbeekerstraat 75, in Brunssum.

Namens het bestuur van het Progressief Akkoord,
de secretaris,
Theo Verkoijen.

Secretariaat: St. Gregoriuslaan 16 – 6442 AG Brunssum
Telefoon; privé; 045-5250157  tijdens kantooruren; 045-5278115
E-mailadres: verko314@planet.nl

(Zie voor locatie-gegevens ook onze kalender en agenda-item in de rechterkolom)