Hallo Brunssum, weet u waar u recht op heeft?

Onlangs werd, tijdens een heidag met Raad, College en Ambtelijke organisatie, het ‘Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026’ gepresenteerd. Een van de meer dan 60 actiepunten is het verbeteren van armoedebestrijding. Het PAK heeft zich altijd ingezet om in Brunssum tot goede gemeentelijke bijstandsregelingen te komen.

Wat wij signaleren en constateren is, dat onze burgers niet altijd weten waar zij terecht kunnen met hun vragen. Vaak weet men niet voor welke regelingen men in aanmerking komt en hoe je dan zoiets moet aanvragen.  Daarom werd in februari de Help Hulp verspreid door heel Brunssum. Hierin staan alle regelingen op een rijtje. Mocht u dit boekje gemist hebben, dan is op het gemeentehuis altijd nog een exemplaar te krijgen. Lees verder

Programmabegroting 2023 aangenomen

Beste Brunssumers,
Vandaag, 1 november,  is de grote begrotingsdag in de raad geweest. Wie het gevolgd heeft kan beamen dat het voor het PAK goed heeft uitgePAKt. Mede door een goede voorbereiding van de fractie en afstemming met onze wethouder Vérénice Hermans.
Die heel veel werk heeft verzet in het college. De programmabegroting is uiteraard door de raad goedgekeurd. Alleen de oppositie partijen Burger Belangen Brunssum en Lijst Brunssum Lokaal stemden tegen.
Wat hebben we bereikt: Lees verder

Nieuw partijbestuur – Gerrit Ebbinge tijdelijk voorzitter

Ons bestuur heeft, vanwege een aantal mutaties, een nieuwe samenstelling gekregen. Voorzitter Vérénice Hermans is toegetreden tot het College van B&W van Brunssum en daarmee is de voorzitterspositie vacant.
Deze wordt tijdelijk ingevuld door Gerrit Ebbinge.
Verder zijn toegetreden tot het bestuur:
John Kusters, Melanie Kessels-Beugels en Henri Spoelstra.
Tijdens de ledenvergadering in oktober a.s. zullen zij kandidaat zijn en zullen de leden bepalen of zij definitief toetreden tot het bestuur. En tevens een nieuwe voorzitter kiezen.
Wij wensen hen allen heel veel wijsheid toe in het besturen van onze partij