Motie – Trap Schutterspark

foto’s PAK

Raadsleden en collegeleden van het PAK waren vrijdag 21 mei in het Schutterspark aanwezig bij een bijeenkomst, op verzoek van bezoekers van het park, vanwege de verloedering van de trap naar het uitkijkplateau en de afzetting van het klimpark. Onze burgemeester gaf daar uitleg over het een en ander. Maar feit blijft dat de trap, welke eigendom is van de gemeente, wel heel erg gevaarlijk is en snel aan herstel toe is. Zie foto’s.  Daartoe dient de PAK fractie op dinsdag 8 juni in de gemeenteraadsvergadering een motie in tot snel herstel van deze trap. Zie hieronder de tekst van de motie.

MOTIE PAK: Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: trappen in het Schutterspark

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 8 juni 2021

constaterende dat:

in het Schutterspark een onveilige situatie is ontstaan betreffende de trappen die vroeger leiden naar de uitzichttoren en kabelbaan;
deze onveilige situatie dusdanig kritiek is geworden dat de toegankelijkheid en het gebruik van de trappen gevaar op kan leveren voor de burgers van Brunssum en personen van buitenaf;
door deze onveilige situatie de toegang en het gebruik van de trappen verboden zijn en daardoor afgezet gebied is geworden;
de gemeente Brunssum eigenaar is en tevens verantwoordelijk is voor het opheffen van deze gevaarlijke situatie.

overwegende dat:

de gemeente Brunssum zelf onder ogen ziet dat dit een ongewenste situatie is;
het Schutterspark de mogelijkheid biedt voor Brunssum, om haar burgers, naast het gebruik van de trap, meer beweegactiviteiten te realiseren, zodat invulling gegeven kan worden aan de oproep om meer te bewegen en gezond te leven;

verzoekt het college op korte termijn te onderzoeken:                                                  of de trap op korte termijn hersteld kan worden, wellicht gepaard gaande met een up-grading a la de trappen nabij skicentrum Snowworld te Landgraaf;
of het plaatsen van beweegtoestellen op voor iedereen toegankelijke plekken in het park mogelijk is;

en de gemeenteraad nog voor het zomerreces te informeren over de voortgang in deze
En gaat over tot de orde van de dag.

Gerrit Ebbinge geïnstalleerd als nieuw raadslid

                                                                                  Dinsdag 22 september 2020 werd Gerrit Ebbinge geïnstalleerd als raadslid voor het PAK als opvolger van Danny Trommelen. Gerrit is zeer actief op dit moment in ouderen organisaties. Zo is hij voorzitter van de KBO Treebeek en was hij jarenlang voorzitter van het PAK.

Wij wensen Gerrit veel succes in zijn werk als raadslid en zijn activiteiten voor alle burgers van Brunssum.