Evaluatie armoedebeleid 2018-2020 en beleidskaders 2021-2024

Woordmelding door ons fractielid Gerrit Ebbenge
Laten we in de eerste plaats stellen dat armoede je in de meeste gevallen overkomt, net zoals mantelzorg, je wordt het niet, het overkomt je. En daar heb je mee te dealen.
Voorzitter, het voorliggende stuk is in wezen een voortzetting van beleid dat door het vorige college en raad in 2017 herijkt is en waaraan bij het aantreden van het huidige college gewerkt is, de armoede in Brunssum tot een minimum te beperken.
Voor die gevallen waar dat nog niet gelukt is vraagt dit college akkoord te gaan met een aantal te nemen maatregelen.

Lees verder

Begroting 2015

pak-logo
Begroting 2015 gemeenteraadsvergadering 28 oktober door Servie L’Espoir

Beste burgers, met mooie woorden en volzinnen presenteert het nieuwe college een begroting, die vol staat met het woord bezuinigen.

Deels is dit de schuld van de regering die Nederland kapot bezuinigt en de gemeente in het bijzonder. Zodat u als burger met steeds minder moet uitkomen terwijl rijk en super rijk steeds meer van de nationale koek krijgen.
De crisis in alle vormen is veroorzaakt door de winsthebzucht van een kleine rijke minderheid die daar geen verantwoording voor aflegt en kan doorgaan met graaien, bonussen en absurde salarissen, terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking werkend, met een pensioen of uitkering, steeds meer schulden vergaart, armoede mag herverdelen en gekort wordt op alle voorzieningen, moeizaam opgebouwd in vele jaren. Lees verder

Decentralisatie een last of een lust?

In de raad van oktober stond vooral de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wmo in de raad uitgebreid ter discussie.
Feitelijk komt het erop neer dat de overheid zegt: gemeente bekijk het maar, jullie doen vanaf 1 januari het werk en wij bezuinigen daar op!
Voor de burger betekent het een beperking van voorzieningen, meer kosten en in 2015 een tijdlang een behoorlijke onzekerheid.
Belangrijk is dan ook dat de raad per kwartaal alle cijfers en verhalen krijgt  die belangrijker zijn dan alle mooie leuzen. Het PAK verneemt graag uw mening over de gang van zaken volgend jaar. Mail ons!
Lees het betoog van Servie in de Raadsvergadering van 28 oktober Lees verder