Begroting 2014

Vol onbegrip en boosheid, maar strijdbaar als altijd  startte het Progressief Akkoord aan het recente begrotingsdebat in Brunssum voor het jaar 2014.
Alweer stelde het college een vermindering van de minima regelingen voor, alsmede een bezuiniging op verenigingen en als toetje nog eens een extra ozb verhoging van 5% boven op de verhoging vanwege de inflatiecorrectie.
Maar zie het debat leidde zowaar tot resultaat: geen bezuiniging  op de verenigingen,  aanslag op minima weg en 3% van de extra kosten zijn ook terug getrokken! Lees verder

De verzorgingsstaat is dood, lang leve de participatiesamenleving!

Op de raadsagenda van 1 oktober j.l. stond de tijdelijke verordening om de Wmo-participatiecheques in te trekken en mensen die zorg vragen, te verwijzen naar Beter Buren.
Om € 200.000 te bezuinigen!!
Wij zijn als PAK fractie niet akkoord gegaan met het acuut stoppen van deze cheques omdat wij nooit als raad een evaluatie gezien hebben over het gebruik van deze cheques. Een evaluatie waar ook onze Wmo raad naar gevraagd heeft. Lees verder

Betere Buren? Wie wil ze niet?!

Het project Betere Buren bestaat bij WOZL (opvolger van Licom) en is bedoeld als klussenbedrijf voor Brunssum. Een muurtje metselen, een lik verf, verhuizen, groenonderhoud, wassen en strijken, het zijn allemaal werkzaamheden die verricht worden door mensen vanuit de WSW of werklozen via sociale dienst.
Brunssum wil dit bedrijf overnemen en het Progressief Akkoord stemde in na een debat van 4 uur, want er waren wel wat noten te kraken: Lees verder