Vragen aan College over omheining klimpark Schutterspark

Samen met Stefanie Offermans, raadslid namens BBB lijst Palmen, hebben wij artikel 43 vragen gesteld aan het college ivm de omheining rond het klimpark in het Schutterspark. Volgens ons is hiertoe geen vergunning afgegeven. Alleen voor een klein gedeelte is een omheining toegestaan. Zie tekening op bijgaande link. Ook de toegankelijkheid van het klimpark vanuit de kant van de vijver is gebarricadeerd. De gemeente heeft het klimpark de opdracht gegeven om de omheining vóór 1 juni j.l. weg te halen. Dit is niet gebeurd en daarom willen wij weten of er nu gehandhaafd wordt? Lees onze vragen via deze link.
artikel 43 PAK-BBB Klimpark Schutterspark
Tekening Schutterspark – Klimbos
Foto’s zijn gemaakt door Jos Janssen en Stefanie Offermans.

Bomenkap in Brunssum (art.43)

foto – PAK

Vragen aan College volgens artikel 43 reglement van orde

Uit berichten van bewoners krijgen wij tegenstrijdige berichten over het kappen van bomen.
Bewoners beweren dat er gekapt wordt zonder vergunning en dat bij navraag de gemeente bevestigt dat dit mag en anderen laten ons weten dat zij graag een boom willen kappen, dat keurig melden en dan vernemen zij dat dit niet mag.
Om volstrekte duidelijkheid te krijgen vragen wij het College van B&W daarom:

  • Wat is het beleid mbt kappen van bomen, is dit vergunning plichtig, meldingsplicht of vormvrij, dus kan iemand bezwaar maken al dan niet;
  • Kunt u ons een actuele lijst bezorgen van beschermde bomen en de regels die daaromtrent heersen;
  • Hoe staat het met her ingerichte bomenfonds voor onderhoud en dergelijke in deze;
  • Waar kan de burger de informatie die wij vragen simpel, eenduidig en snel verkrijgen en hoe is de communicatie omtrent bomen kap geregeld?
  • Verder constateren wij dat er nog veel moties open staan mbt groen in het algemeen en vragen wij u of  het gedateerde groenstructuurplan nog wel voldoet aan de nieuwe inzichten in deze zoals over bio diversiteit;
  • Is er geen grondige evaluatie wenselijk  met de raad over deze onderwerpen zodat wij onze beleidstaak  kunnen waar maken

Artikel 43: sloop woningen oude Egge

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Danny Trommelen vragen over de sloop van woningen in de oude Egge.

Klik hier voor de vragen met antwoorden: Antwoordbrief 40 PAK sloop woningen Oude Egge (1)