Artikel 43: sloop woningen oude Egge

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Danny Trommelen vragen over de sloop van woningen in de oude Egge.

Klik hier voor de vragen met antwoorden: Antwoordbrief 40 PAK sloop woningen Oude Egge (1)

Art. 43 vragen: BOA’s

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Servie L’Espoir vragen over BOA’s.

Geachte heer L’Espoir,

U gaf aan: “Door de gemeenteraad is meermaals het belang van veiligheid, handhaving en controle uitgesproken. Een middel hiervoor is het inzetten van meer BOA’s en aldus opwaardering van toezichthouders tot BOA. Tijdens de begroting meldde de voorzitter een derde BOA maar bij nader onderzoek blijkt dit toch een al te optimistische uitleg”.In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt:

Vraag 1.
Is het juist dat enkele toezichthouders de juiste papieren hebben voor de functie van BOA?

Antwoord:
Ja, dat is juist.

Vraag 2.
Is hetjuist dat deze mensen echter niet toegevoegd worden als BOA maar beperkt worden in de rol van toezichthouder?

Antwoord:
Ja, dat is juist.

Vraag 3.
Wat is daar de reden voor?
Antwoord:
In 2015 had de gemeente nog 3 BOA’s. Toen een derde BOA met pensioen ging, heeft de gemeenteraad in het kader van de bezuinigingen besloten om geen nieuwe derde BOA aan te stellen. De formatieruimte binnen VTH voor BOA’s is dus 2 fte en deze is reeds ingevuld. Vandaar ook dat de toezichthouders die geaccrediteerd zijn voor de functie van BOA, niet voor deze functie in aanmerking komen.

Vraag 4.
Als het financieel een reden is, om welk bedrag gaat het dan per jaar?
Antwoord:
Het besluit van de gemeenteraad voor het terug brengen van de formatie van 3 BOA’s naar 2 BOA’s leverde de gemeente een besparing van ongeveer € 50.000,00 op.

Vraag 5.
Is het juist dat meer toezichthouders BOA willen worden en open staan voor een opleiding?

Antwoord:
Ja, dat is juist. Op basis van onder andere eerdere politieke signalen (Lijst Borger) heeft de huidige afdelingsleiding van de Afdeling Bestuurszaken aan de groep toezichthouders (Stadswachten) de vraag gesteld of zij BOA willen worden en ofzij een opleiding tot BOA willen volgen. Van dehuidige groep toezichthouders gaven er twee aan dat zij BOA willen worden en -in het verlengde
daarvan — open staan voor een (hernieuwde) opleiding.

Vraag 6.
Wat is de afweging in deze om te komen tot een betere controle en handhaving?

Antwoord:
Het wegvallen van de derde BOA in 2015 heeft de organisatie opgevangen door samenwerkingsarrangementen aan te gaan met andere gemeenten en partners. Zo zijn bijvoorbeeld BOA’s van Vereniging Natuurmonumenten bevoegd gemaakt om ook buiten de natuurterreinen op te treden.
Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de wijkagenten. Voor de situaties waarin BOA’s mogen optreden is er dus voldoende controle, handhaving en veiligheid.