Buitenring weer in opspraak: de provincie verandert en vergeet!

Namens vele burgers heeft het PAK zich samen met de Stichting Stop Buitenring jarenlang fel verzet tegen de komst van de buitenring. De Raad van State gaf ons gelijk: de stikstofuitstoot zou gemiddeld zeker toenemen. Echter de Provincie beweerde, dat de Brunssummer heide en het Geleenbeekdal er niet onder te lijden zouden hebben. De Raad van State nam dit klakkeloos over zonder advies in te winnen en negeerde tevens daarmee de argumenten van de bezwaarmakers. Einde oefening. Als burger sta je tegen de overheid al met 6-0 achtePak raadsledenr, voordat je in het geweer komt. Als de Raad van State dan zo nonchalant en subjectief rechtspreekt, wordt het wel erg moeilijk. Lees verder

Column Ger Luit

GerBuitenring: Weer in het geding!

Op woensdag 11 maart 2015 kwam de Raad van State tot de uitspraak dat de Provincie Limburg de buitenring mocht gaan aanleggen. De tegenstanders kregen wel gelijk, dat de uitstoot van stikstof zou toenemen, maar volgens de Provincie zou dit geen gevolgen hebben voor de Brunssumer heide en andere natuurgebieden. De Raad van State nam deze stelling klakkeloos over en legde het verweer van de natuurorganisaties naast zich neer. Blijkbaar moest er gewoon een einde komen aan het jarenlange juridisch getouwtrek en dan heeft de burger het nakijken. Lees verder

Uitspraak Buitenring maakt natuurgebieden vogelvrij

Ger(Door: Ger Luit, secretaris Stichting Stop Buitenring)

Op woensdag 11 maart kwam dan eindelijk de uitspraak van de Raad van State of de Provincie de buitenring al dan niet mocht gaan aanleggen. En ja, de teleurstelling was groot. We hebben de strijd – na 10 jaar procederen– vlak voor de eindstreep verloren. We stonden er goed voor, er waren grote zorgen bij de Provincie en daar was de opluchting die woensdag dan ook erg groot. We hebben sinds die woensdag een grondige analyse gemaakt van de uitspraak van 50 blz. met allemaal juridische taal. We willen goede verliezers zijn, maar bij de uitspraak kun je toch wel een aantal kanttekeningen maken. Lees verder

Uitspraak Raad van State: Buitenring Parkstad Limburg mag komen

• Vandaag is de kogel door de kerk. De Buitenring mag aangelegd worden. De teleurstelling is groot. Uiteindelijk heeft de Provincie met een 2-tal nieuwe rapporten over al dan niet aantasting van de natuur haar gelijk gekocht op kosten van de burger. De stikstofdepositie neemt wel toe, maar de gevolgen voor de natuur zijn zeer beperkt, zeggen die rapporten. Wie gelooft wordt zalig. We noemen dit de fluwelen dictatuur die heerst. Na 10 jaar zijn de rechtsmiddelen voor de Stichting Stop Buitenring uitgeput. Het PAK en de Stichting hebben er alles aan gedaan om de aanleg van de weg tegen te gaan.. De Provincie is langs het randje gelopen. Het scheelde niet veel. De opluchting aan de kant van de provincie is groot. Op 18 maart kan iedereen aangeven wat zij van die weg vinden door hun stem uit te brengen. We gaan niet bij de Pakken neer zitten. We blijven voor natuur en landschap opkomen daar war dat nodig is in Brunssum en omgeving. We hebben veel bereikt, zoals de verdiepte ligging, de ongelijkvloers kruisingen, behoud van het Bronnenbos, ecoduct bij de N299 en vele andere zaken. Er is nog meer te verbeteren, o.a. de bereikbaarheid van het buitengebied moet echt anders. Denk bijvoorbeeld aan de Akkerweg. Daar zullen we nogmaals aandacht voor vragen.
(met dank aan Ger Luit)

reactie Servie L’Espoir via zijn facebook pagina:
Met opgeheven hoofd kunnen we terug zien op ons verzet tegen de beton politiek voor een 4 baans autosnelweg dwars door de karige natuurgebieden in parkstad. Helaas heeft de fluwelen dictatuur het gewonnen van de belangen van natuur, mens en milieu. De provincie heeft haar gelijk gekocht in dure rapporten die geschreven worden onder het motto “wie betaalt bepaalt” en daarmee wordt je als burger weg geblazen. Niks rechtsgelijkheid, niks argumenten of inhoud.
Deze keer hebben we verloren, maar verzet loont zie ook de Awacs of de pomssite! Liever strijdend ten onder dan kruipend leven!’