Sanering asbestdaken Op gen Hoes

DOOR STEFAN GILLISSEN (Dagblad De Limburger dd 2-1-2021)

In Brunssum is de sanering van asbestdaken in de wijk Op gen Hoes bijna afgerond. Het werd een project van de lange adem waarin veel obstakels overwonnen moesten worden.

Het leek voor de bewoners van Op gen Hoes zo’n mooie kans hun daken op te knappen. De provincie besloot in 2016 te proefdraaien met het saneren van asbest in de Brunssumse wijk. Maar door de manier waarop kwam snel een kink in de kabel. De koppeling van een lening voor inwoners om te saneren – met verplicht investeren in duurzaamheid – bleek een brug te ver. Bewoners bleken ook geen lening te kunnen krijgen omdat ze schulden hadden. Van de 110 huishoudens bleken er welgeteld 17 mee te (kunnen) doen.
De gemeente Brunssum nam het initiatief over en vormde een klankbordgroep. Met huisbezoeken werd een inventarisatie gemaakt van persoonlijke situaties, wensen en ideeën.  „We hebben geleerd dat dit soort projecten valt of staat met communicatie. Iedereen moet betrokken worden, gevraagd worden naar wensen en persoonlijke situatie”, zegt wethouder Math Houben (Progressief AKkoord, Duurzaamheid en Milieubeleid op de foto 2e van links). „We hebben ondersteuning geboden bij aanvragen, ook een gemeentelijke lening aangeboden als een andere lening onmogelijk bleek.”
Dat bleek een gouden combinatie: 76 bewoners deden mee. Al moest voor het project werd afgerond nog behoorlijk wat water door de Maas. „Er bleken plotseling vleermuizen aanwezig, wat voor vertraging zorgde. Ook moest meerdere keren een nieuwe dakdekker worden gezocht.”
De oude daken steken flink af. Wat wel enige zorgen baart. Houben: „Ze zijn veertig jaar oud en tonen gebreken. Dat wil je echt niet. Maar het is toch prachtig dit nu samen af te kunnen sluiten.”

 

Startnotitie circulaire economie

Stemverklaring door raadslid Jos Janssen in de raadsvergadering van 15 december 2020

Het Progressief Akkoord staat achter deze startnotitie en juicht het zelfs toe. Circulaire economie, het zo weinig mogelijk gebruiken van grondstoffen en het opnieuw gebruiken van restanten, dmv recycling, is een ideaal scenario waardoor rest overschotten sterk zullen verminderen. Onze gemeentelijke ambitie is dat er in 2050 géén afval meer zal zijn! Een ambitie die ons wel aanspreekt hoewel het lijkt op non-fictie of is het science fictie? Een nobel doel om na te streven. Wij zeggen dan ook akkoord tegen deze starnotitie en wachten op het nu te ontwikkelen visie en beleid om deze ambitie te halen.

Wethouder Houben (PAK) en de zonnepanelen op de sporthal

In het kader van de energietransitie wil de gemeente Brunssum in de komende jaren zelf voldoende energie kunnen opwekken om in de energiebehoefte van haar eigen gebouwen te voorzien. De eerste stap daartoe is nu gezet bij de Sporthal Rumpen olv wethouder Math Houben (PAK).

Het volledige elektriciteitsverbruik van de sporthal wordt duurzaam opgewekt met behulp van de 432 zonnepanelen die op het dak komen te liggen. Deze zonnepanelen wekken per jaar net zoveel elektriciteit op als 38 huishoudens per jaar (gemiddeld) verbruiken. De panelen zijn bovendien duurzaam geproduceerd en alle onderdelen kunnen aan het einde van de levensduur worden hergebruikt of worden weer grondstof voor iets nieuws. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Deze eerste stap past binnen de afspraken die de Parkstadgemeenten met elkaar hebben gemaakt om in 2040 energieneutraal te zijn.

Op de foto onze wethouder Math Houben bij de geplaatste zonnepanelen.(foto: Emile Verhijden)