Jaarrekening 2016

Dinsdag 11 juli hebben we de jaarrekening 2016 van Brunssum vastgesteld met een positief resultaat van 2,3 miljoen.
Dat resultaat bestaat weer voor een groot deel uit overschotten op het sociale domein. Treurig dat je zoveel geld overhoudt op de wmo, armoedebeleid en andere activiteiten waarmee je ouderen en jongeren had kunnen ondersteunen.

Lees verder

Voorjaarsnota, een nota zonder perspectief

In een marathonvergadering (9.30 uur – 23.30 uur) op dinsdag 11 juli is o.a. de perspectiefnota, in de politiek nog altijd de voorjaarsnota genoemd, besproken.

De perspectiefnota is eigenlijk een voorloper op de begroting voor het komend jaar. Die begroting komt altijd in november aan bod.
In de perspectiefnota geef je al aan welke richting je uit wilt en wordt al deels geld verdeeld, mits de nota wordt aangenomen. Lees verder

Begroting 2017

Dinsdag 8 november was de begrotingsvergadering. De begroting werd zoals verwacht aangenomen, alle oppositiepartijen (PAK, SP, BBB Lijst Palmen) stemden tegen.

Namens het PAK voerde Servie L’espoir het woord. U kunt de uitgebreide versie van zijn tekst hier lezen, met de redenen waarom wij tegen deze begroting hebben gestemd.  Lees verder