Reactie n.a.v. propagandablad ‘Brunssum vooruit’

Het PAK wil graag reageren op onjuistheden in het propagandablaadje welke vandaag verscheen. Het is uitgegeven door VVD-PvdA-Borger en CDA.
Hierin wordt gesuggereerd dat o.a. het Progressief Akkoord tegen vooruitgang is en tegen miljoenenbesparingen.
Helaas zijn de gegevens niet juist en ontbreekt verdere uitleg. Lees verder

De Programmarapportage

De Programmarapportage 2013  met (bijlage) Programmarapportage 2013 van het eerste half jaar was aan de orde in de raadvergadering van 1 oktober. Deze is een controle-instrument voor de raad. Alleen diezelfde rare raad heeft besloten om alleen nog maar de afwijkingen te rapporteren. Dan moet je wel aangeven in hoeverre je afwijkt, waarom dat is, hoe je dat denkt op te lossen, enz. Dat vind je nergens. Het PAK gaf aan dat de raad zijn eigen controle-instrument aardig uitholt. Lees verder

De verzorgingsstaat is dood, lang leve de participatiesamenleving!

Op de raadsagenda van 1 oktober j.l. stond de tijdelijke verordening om de Wmo-participatiecheques in te trekken en mensen die zorg vragen, te verwijzen naar Beter Buren.
Om € 200.000 te bezuinigen!!
Wij zijn als PAK fractie niet akkoord gegaan met het acuut stoppen van deze cheques omdat wij nooit als raad een evaluatie gezien hebben over het gebruik van deze cheques. Een evaluatie waar ook onze Wmo raad naar gevraagd heeft. Lees verder

Buitenring, geen gelopen race

De Provincie heeft het voor elkaar gekregen dat de Raad van State een deel van de schorsing van het Provinciaal Inpassingsplan heeft opgeheven. Het is een voorlopige uitspraak en de Raad van State heeft de Provincie heel nadrukkelijk gewaarschuwd, dat ze een groot risico lopen met de aanleg van de weg nu. De Stichting Stop Buitenring blijft het echter vreemd vinden dat de Raad van State in de persoon van de staatsraad Van Buuren dit risico wel ziet maar in de schriftelijke uitspraak gewoon de redenering van de Provincie volgt en gevoelig is voor het argument dat de Provincie veel geld kwijt is aan boetes, die de aannemer in rekening brengt  bij uitstel.
Dat heeft de Provincie toch echt zelf veroorzaakt! De Raad van State beloont op die manier een blunderende overheid. Tegelijkertijd legde Dhr. van Buuren argumenten van de Stichting STOP Buitenring en die van de  andere tegenstanders ongemotiveerd aan de kant. Lees verder