Gerrit Ebbinge geïnstalleerd als nieuw raadslid

                                                                                  Dinsdag 22 september 2020 werd Gerrit Ebbinge geïnstalleerd als raadslid voor het PAK als opvolger van Danny Trommelen. Gerrit is zeer actief op dit moment in ouderen organisaties. Zo is hij voorzitter van de KBO Treebeek en was hij jarenlang voorzitter van het PAK.

Wij wensen Gerrit veel succes in zijn werk als raadslid en zijn activiteiten voor alle burgers van Brunssum.

Veldproblematiek bij SV Brunssum

Voetbalvereniging SV Brunssum had alle raadsleden uitgenodigd om zaterdag 19 maart 2016 aanwezig te zijn om de nijpende situatie m.b.t. de velden van de club zelf te beoordelen. De club wilt graag een kunstgrasveld, waar ook de naastgelegen BMV, de wijk, het Romboutscollege en andere verenigingen gebruik van kunnen maken.
Het PAK, BCD, VVD, BBB Lijst Palmen, CDA en de SP waren vertegenwoordigd en luisterden aandacht naar voorzitter Patrick Jochems en andere (bestuurs)leden.2016 sv brunssum

Foto: Foto’s Brunssum

Reactie n.a.v. propagandablad ‘Brunssum vooruit’

Het PAK wil graag reageren op onjuistheden in het propagandablaadje welke vandaag verscheen. Het is uitgegeven door VVD-PvdA-Borger en CDA.
Hierin wordt gesuggereerd dat o.a. het Progressief Akkoord tegen vooruitgang is en tegen miljoenenbesparingen.
Helaas zijn de gegevens niet juist en ontbreekt verdere uitleg. Lees verder

Begroting 2014

Vol onbegrip en boosheid, maar strijdbaar als altijd  startte het Progressief Akkoord aan het recente begrotingsdebat in Brunssum voor het jaar 2014.
Alweer stelde het college een vermindering van de minima regelingen voor, alsmede een bezuiniging op verenigingen en als toetje nog eens een extra ozb verhoging van 5% boven op de verhoging vanwege de inflatiecorrectie.
Maar zie het debat leidde zowaar tot resultaat: geen bezuiniging  op de verenigingen,  aanslag op minima weg en 3% van de extra kosten zijn ook terug getrokken! Lees verder