Reactie n.a.v. propagandablad ‘Brunssum vooruit’

Het PAK wil graag reageren op onjuistheden in het propagandablaadje welke vandaag verscheen. Het is uitgegeven door VVD-PvdA-Borger en CDA.
Hierin wordt gesuggereerd dat o.a. het Progressief Akkoord tegen vooruitgang is en tegen miljoenenbesparingen.
Helaas zijn de gegevens niet juist en ontbreekt verdere uitleg. Lees verder

Begroting 2014

Vol onbegrip en boosheid, maar strijdbaar als altijd  startte het Progressief Akkoord aan het recente begrotingsdebat in Brunssum voor het jaar 2014.
Alweer stelde het college een vermindering van de minima regelingen voor, alsmede een bezuiniging op verenigingen en als toetje nog eens een extra ozb verhoging van 5% boven op de verhoging vanwege de inflatiecorrectie.
Maar zie het debat leidde zowaar tot resultaat: geen bezuiniging  op de verenigingen,  aanslag op minima weg en 3% van de extra kosten zijn ook terug getrokken! Lees verder

IBA; regionale en internationale herindeling?

Op maandag 28 oktober  werd er in alle raden van de parkstad gemeenten vergaderd over het oprichten van een werkverband dat de economie en infrastructuur moet herinrichten in onze regio, een zogenaamde IBA (een Internationale Bau Austellung).
Onze partij is voor samenwerking,  maar stemde tegen deze vorm van uitbesteding van bevoegdheden, zonder de mogelijkheid van democratische controle.
Het gevaar van een herindeling is te groot bij dit soort constructies en een zelfstandig Brunssum is voor ons een harde verkiezingsbelofte!
Onze bijdrage treft  u hierbij in vogelvlucht aan. Lees verder

De Programmarapportage

De Programmarapportage 2013  met (bijlage) Programmarapportage 2013 van het eerste half jaar was aan de orde in de raadvergadering van 1 oktober. Deze is een controle-instrument voor de raad. Alleen diezelfde rare raad heeft besloten om alleen nog maar de afwijkingen te rapporteren. Dan moet je wel aangeven in hoeverre je afwijkt, waarom dat is, hoe je dat denkt op te lossen, enz. Dat vind je nergens. Het PAK gaf aan dat de raad zijn eigen controle-instrument aardig uitholt. Lees verder