Motie nota gezondheidszorg

Een, op initiatief van het PAK, ingediende motie voor Xtra aandacht voor ouderen en chronisch zieken in de nieuwe gezondheidsnota Zuid-Limburg voor de komende 4 jaar, is unaniem aangenomen imantelzorger_435n de raadsvergadering van 11 oktober 2016. De motie is door alle raadpartijen ingediend en zal doorgestuurd worden aan de overige 17 Zuid-Limburgse gemeenten met het verzoek voor overname.
Hieronder de door de PAK fractie opgestelde tekst van de motie. Lees verder

Decentralisatie een last of een lust?

In de raad van oktober stond vooral de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wmo in de raad uitgebreid ter discussie.
Feitelijk komt het erop neer dat de overheid zegt: gemeente bekijk het maar, jullie doen vanaf 1 januari het werk en wij bezuinigen daar op!
Voor de burger betekent het een beperking van voorzieningen, meer kosten en in 2015 een tijdlang een behoorlijke onzekerheid.
Belangrijk is dan ook dat de raad per kwartaal alle cijfers en verhalen krijgt  die belangrijker zijn dan alle mooie leuzen. Het PAK verneemt graag uw mening over de gang van zaken volgend jaar. Mail ons!
Lees het betoog van Servie in de Raadsvergadering van 28 oktober Lees verder

Vervuiling Poms-site

Verder vroegen we weer aandacht in de raad voor de vervuiling van de defensiegebouwen (pomssite) en het lot van de ex-werknemers aldaar. Deze zijn door defensie willens en wetens ziek  gemaakt en erger!
Het college reageert zoals gebruikelijk veel te koel en afstandelijk en laat blijken dat burgers in nood haar niet zoveel interesseren.

krantenartikel