Vérénice Hermans voorzitter PAK per 1-1-2020

Met ingang van 1-1-2020 is ons commissielid Burgerzaken, Vérénice Hermans, bestuursvoorzitter van het Progressief AKkoord geworden. Zij heeft de voorzittershamer overgenomen van dhr G.Ebbinge, die op zijn beurt is toegetreden tot de gemeenteraad. We wensen Vérénice veel succes en wijsheid toe in deze belangrijke functie.

Nieuwe penningmeester

Tijdens de onlangs gehouden leden jaarvergadering op 25 oktober 2018 heeft Paul vd Linden het penningmeesterschap overgenomen van Math Houben. Dit vanwege Math’s functie als wethouder. Wij danken Math voor al die voortreffelijke jaren van zijn deskundig penningmeesterschap en wensen Paul vd Linden veel succes om dit voortreffelijke werk voort te zetten.