Hallo Brunssum

Deze week in maandblad ‘Hallo Brunssum’  De volgende correctie is op zijn plaats: ipv de opmerking ‘het minimabeleid ophogen tot 130% van het minimumloon’ dient hier te staan: ‘het minimabeleid ophogen tot 130% van het sociaal minimuminkomen’. Onze excuses voor deze verkeerde tekst.

Openbare fractievergadering 22 september

Beste inwoners van Brunssum

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 22-9-2022 om 19.30 uur (Let op) In het Noorderhuis, De Gasperistraat. Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van 27-9-2022 aan de orde.
Enkele punten hierin zijn:

  • De 2de bestuursrapportage
  • De oostflank

Graag tot 22 september 19.30 uur

Nieuw partijbestuur – Gerrit Ebbinge tijdelijk voorzitter

Ons bestuur heeft, vanwege een aantal mutaties, een nieuwe samenstelling gekregen. Voorzitter Vérénice Hermans is toegetreden tot het College van B&W van Brunssum en daarmee is de voorzitterspositie vacant.
Deze wordt tijdelijk ingevuld door Gerrit Ebbinge.
Verder zijn toegetreden tot het bestuur:
John Kusters, Melanie Kessels-Beugels en Henri Spoelstra.
Tijdens de ledenvergadering in oktober a.s. zullen zij kandidaat zijn en zullen de leden bepalen of zij definitief toetreden tot het bestuur. En tevens een nieuwe voorzitter kiezen.
Wij wensen hen allen heel veel wijsheid toe in het besturen van onze partij

Column Ger Luit: Het wordt tijd dat die Akkerbrug er komt.

Ik schreef een tijdje geleden over de plantenrijkdom van het Heidserpark. Ook op vele andere plekken in Brunssum kun je die rijkdom waarnemen. Daar kwam ik vorige week weer eens achter. Op dinsdagochtend zag ik voor mijn huis een paar mensen van mijn leeftijd rustig wandelen en kijken. Ze waren heel duidelijk dingen aan het noteren. Ik werd toch wat nieuwsgierig. “Ik wil even weten wat ze aan het doen zijn”, zei ik tegen mijn schoonzus, die op bezoek was.Deze vriendelijke mensen vertelden me, dat ze in een vak van 1 km2 op het Amstenraderveld de flora en fauna in kaart aan het brengen waren. Het ging om de groenstroken aan weerszijden van de buitenring, maar ook de bermen en de groenstroken binnen de bebouwing.  Lees verder