Begroting 2021 en het PAK verhaal

Woordmelding voor 10 november 2020 door Jos Janssen

‘Brunssum zijn we samen’, zo luidt de titel van de Programmabegroting 2020 van de gemeente Brunssum.

Geachte voorzitter, beste college en gemeenteraad, beste burgers thuis voor de buis. Dit is voor het Progressief AKkoord Brunssum de 3e woordmelding als lokale coalitiepartij in deze raadsperiode bij de programmabegroting. In een gemeente, die zijn zelfstandigheid inmiddels heeft bewezen. En enthousiast als we zijn gaan we door met het verder ontwikkelen en uitbouwen van Brunssum. We constateren dat Brunssum er inmiddels goed voor staat.
Een enthousiaste nieuwe burgemeester is dit jaar gestart en viel gelijk in de corona pandemie problematiek. Maar zij toont een juiste spirit en wil en inzet om Brunssum hier door heen te leiden. Ook is een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld. Dus er staat ons niets meer in de weg om nog meer verbeterslagen te maken.

Vandaag ligt een begroting die sluitend is zonder extreme lastenverzwaring voor onze burgers. Afgezien van de jaarlijks indexering van 1,5% gaat de OZB belasting niet omhoog, zoals in voorgaande jaren, en de overige gemeentelijke belastingen hebben te maken met kostenindexering van 1,7%.
Anders is het wat betreft de afvalscheiding, waarbij de kosten van verwerking fors stijgen, waardoor wij als burgers geconfronteerd worden met forse verhoging van onze bijdrage. Hierdoor is de lastenstijging per gezin per jaar met een eigen woning € 2,92/ maand. En zonder eigen woning € 2,36/maand. Maar dan moeten we betalen voor het ledigen van onze GFT bak wat tot nu toe nog gratis was. En dat bedrag van € 1 per lediging voor een groene 240 literbak komt er nog bij. Maximaal € 26/jaar. Want de bak wordt om de 2 weken geledigd.

Lees verder

Brunssumse zaken

Wethouder Servie L’Espoir

Ik ben blij dat ik lid ben van een partij die voor de inhoud gaat, dus om de idealen voor een betere wereld zoals dat heet. Het PAK, Progressief Akkoord dus. Feiten staan voorop en geen aannames, roddels of persoonlijke aanvallen. Dinsdag 27 oktober is gemeenteraad af 19.00 uur en dan zult u zien dat dit helaas niet voor alle partijen geldt. In de media heeft men de aanval geopend op mensen die zich niet kunnen verdedigen in de raad, zoals ereburger Leers en voormalig wethouder Palmen. Dat is ronduit slecht en zelfs de nieuwe burgemeester wordt al in een kwaad daglicht gesteld.
Als college hebben we de panden uit de erfenis van Eeghem opgekocht om in het centrum plannen waar te maken die Brunssum vooruit helpen. Dat is goed een vooral eerlijk verlopen, onder de marktwaarde, na een goede afweging en om speculatie te voorkomen. We hebben niks te verbergen en het was een collectief besluit en ja een ambtenaar heeft op verzoek van Leers een rapport geschreven met als conclusie alles is rechtmatig, maar de verslaglegging moet in de toekomst nog beter! Waarom er dan een rel van gemaakt wordt begrijp ik niet. Blijkbaar is er bij sommigen de behoefte om Brunssum steeds in een slecht daglicht te zetten dat zagen we eerder bij de herindelingsvoorstellen. Jammer, maar kijk en vergelijk en oordeel zelf.