Deze week staat de PAK column in het weekblad ‘Hallo Brunssum’ in het teken van de klimaatontregeling op de basisscholen van de Brede School in het centrum. Schrijfster is ons commissielid Michelle Sloen die zelf lid is van de ouderraad van deze school. Progressief Akkoord Brunssum column

John Kusters geïnstalleerd als raadslid

Dinsdag 12 maart j.l. is ons lid John Kusters geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Brunssum. Hij vervangt raadslid Ger Luit vanwege zijn tijdelijke afwezigheid  ivm ziekteverlof. We wensen John veel succes toe in de gemeenteraad en we zijn er zeker van dat hij de PAK visie uitstekend zal uitvoeren.