Klimaatcoalitie Parkstad slaat 14 maart klimaatalarm

Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen van Groningen tot Maastricht luid en duidelijk het Klimaatalarm. Ook Klimaatcoalitie Parkstad doet hieraan mee. “Minder vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten kopen…  We kunnen het nog zo goed doen met zijn allen, maar als de overheid en bedrijven niet voor de mensen en het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. En wij als burgers kunnen 17 maart kiezen voor een overheid die duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit als prioriteiten beschouwt en daarnaar handelt. Daarom slaan wij als klimaatbezorgde burgers in heel Nederland, ook in Heerlen, op 14 maart om 15:00 uur Klimaatalarm”, zegt Lizzie, een woordvoerder van de Klimaatcoalitie. “Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en onze medeburgers erop wijzen dat zij daarvoor kunnen zorgen in het stemhokje”.
Lees verder

Politieke handen helpen mee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder aanvoering van Henri Ummels en het wijkteam Zuid werden zaterdag 27 februari de eerste werkzaamheden verricht aan de inrichting van een groen stukje Brunssum. Nabij het mijnspoorgebied achter de Wieenweg komen fruitbomen, insectenhotels en bijen verblijven. Voor en door de burgers en uiteraard met hulp van de gemeente en ook wethouders helpen mee want zo hoort dat volgens het PAK.

 

Evaluatie zonnepanelenproject in oude wijken

In de afgelopen raad was de evaluatie van het zonnepanelenbeleid aan de orde. In het zonnepanelenproject Parkstad was in de vorige periode vergeten, dat nogal wat wijken en buurten onder het beschermd dorps- en stadsgezicht vielen en niet alleen in Brunssum. Dat betekende eigenlijk dat het installeren van panelen in die wijken bijna onmogelijk was. Er waren regels, maar hoe moesten die dan  uitgelegd worden.
Lees verder