Tijdelijk geen openbare fractievergaderingen

De openbare fractie vergaderingen die in mei en juni zouden plaats vinden gaan niet door ivm de corona. Het PAK kiest er voor om dit nu niet te laten plaats vinden. We kunnen het max. aantal toegestane personen niet garanderen en daarbij ook niet de behorende 1 ½ meter afstand van elkaar.
Daarnaast willen we alle kwetsbare personen in onze omgeving niet onnodig blootstellen aan enig risico.
Uiteraard willen we iedereen in de gelegenheid stellen, die iets te melden heeft uit zijn wijk, dit via de e-mail aan het secretariaat te melden. Wij zullen uw bericht dan zorgvuldig behandelen en u altijd antwoord geven. Mail: annieenjos@home.nl

Openbare fractievergadering

(Het PAK komt naar u toe)

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 15-6-2017 om 19.30 uur (Let op) bij La Plaza op de promenade in het centrum

Tevens  zullen we het 1ste uur van deze vergadering gebruiken om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen of anderszins iets wil melden. Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.

Deze vergadering staat in het teken van de raadsvergadering van 20-6-2017

Agendapunten zijn o.a.:

  • Begroting van diverse gemeenschappelijke regelingen zoals RD4, GGD en ISDbol
  • Discussie voortbestaan Parkstad
  • Zonnepanelen op openbare ruimtes
  • Minderheidscollege tot aan verkiezingen?

Tot donderdag 15-6-2017 om 19.30 uur La Plaza

Openbare fractievergadering 7 juli a.s.

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 7-7-2016 om 19.30 uur (Let op) Bij La Plaza in de Kerkstraat
Tevens  zullen we het 1ste uur van deze vergadering gebruiken om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe

Deze vergadering staat in het teken van de raadsvergadering van 12-juli.

Op de agenda staat: de Perspectief Nota, dit is de voorjaarsnota in aanloop naar de begroting 2017.

Tot donderdag 7-7-2016 om 19.30 uur in La Plaza

Openbare fractievergadering 4 juni

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 4-6-2015 om 19.30 uur in La Plaza in de Kerkstraat
Dit in de aanloop naar de raadsvergadering van dinsdag 9-6-2015

Agendapunten zijn o.a.:
• Diverse begrotingen en jaardocumenten zoals:
o Veiligheidsregio
o Parkstad Limburg
o Rd4
o GGD
o ISDbol
o WOZL
• Extra financiële middelen voor Nature Wonder World.

Uiteraard kunt u aan de aanwezige raad- en commissieleden ook uw vragen stellen over evt. andere onderwerpen die voor u van belang zijn.
Extra uitnodiging voor onze Pakleden om ook uw inbreng en visie te laten horen en u ook te laten weten welk standpunt de fractie en commissieleden innemen aan de hand van deze openbare raadsvergadering.

Tot donderdag 4-6-2015 in La Plaza in de Kerkstraat om 19.30 uur.

Namens het PAK
Annie Janssen-Harmse
secretaris