2 Februari Openbare Fractievergadering

Beste inwoners van Brunssum
De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op
donderdag 2-2-2023 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat. Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.

 De agenda van de raadsvergadering van 7-2-2023 komt
aan de orde, en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Enkele punten hierin zijn:

  • Aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad.
  • Kaders reserve crisis- en herstelfonds.
  • Feest 70 jaar NAVO.
  • Mobiliteitsplan en parkeernota.

Graag tot 2-2-2023

Openbare fractievergadering donderdag 24 november 2022

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 24-11-2022 om 19.30 uur (Let op) in de Buurt Brasserie Emma NOVA  (Koolweg 44,  6446TK Treebeek).
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van 29-11-2022 aan de orde.

Enkele punten hierin zijn:

  • Het mobiliteitsplan, verkeersveiligheid
  • Het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2023-2026

Graag tot 24-11-2022

Openbare fractievergadering 22 september

Beste inwoners van Brunssum

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 22-9-2022 om 19.30 uur (Let op) In het Noorderhuis, De Gasperistraat. Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van 27-9-2022 aan de orde.
Enkele punten hierin zijn:

  • De 2de bestuursrapportage
  • De oostflank

Graag tot 22 september 19.30 uur

Openbare fractievergadering 25 mei 2022

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op woensdag 25-5-2022 om 19.30 uur (Let op) In Café de Burcht, Wieënweg 18 Brunssum.
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouders en raadsleden, of anderszins iets wil melden. Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van 31-5-2022 aan de orde.
Daarnaast brengen we u graag op de hoogte inzake de coalitiebesprekingen.

Graag tot 25-5-2022