Openbare fractievergadering


De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op
donderdag 7-3-2024 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat 3.
Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.

De agenda van de raadsvergadering van 12-3-2024 komt aan de orde en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Hoofdpunt voor de raadsvergadering is:

  • Advies keuze regionale omroep voor Brunssum of ZO-nieuws of RTV Parkstad.

John Kusters wordt  op deze raadsvergadering geïnstalleerd als tijdelijk Raadslid voor het PAK ivm met ziekteverlof van het Raadslid Ger Luit.

Graag tot 7-3-2024

Openbare fractievergadering 25 januari 19.30u Noorderhuis

Beste Bewoners van Brunssum

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de fractievergadering op donderdag 25-1-2024 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat no 3.
Dit is het gebouw van het Wijksteunpunt Noord.
De agenda van de raadsvergadering van 30-1-2024 komt aan de orde en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Enkele punten voor de raadsvergadering zijn:

  • Verschillende bouwprojecten in Treebeek.
  • Huisvesting onderwijs, brede maatschappelijke voorziening oost.
  • Protocol Integriteit.
  • Communicatie beleidsplan gemeenteraad

Graag tot 25-1-2024

Openbare fractievergadering 8 juni a.s.

Beste inwoners van Brunssum

31 mei 2023
De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 8-6-2023 om 19.30 uur
(Let op) In de Rumpenerbeemden
, het café bij de sporthal.
Ook zullen we het 1ste uur van deze vergadering gebruiken om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen of anderszins iets wil melden. Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van maandag 12-6-2023 aan de orde, die onder andere in het teken zal staan van:

  • De nieuwbouw hoek Dorpstraat / Raadhuisstraat.
  • De sportnota
  • Het veiligheidshuis
  • De belastingdienst Bsgw

Graag tot 8-6-2023