Gerrit Ebbinge – nieuw raadslid voor het Progressief AKkoord

PERSBERICHT

Het Progressief Akkoord voorziet in de vacature voor de gemeenteraad door de voordracht van Gerrit Ebbinge. Gerrit heeft zijn sporen verdiend in het verenigingsleven en als belangenbehartiger voor ouderen. De speerpunten voor Gerrit in de plaatselijke politiek zijn dan ook het welbevinden van ouderen in Brunssum, aandacht voor het verengingsleven en aandacht voor kwetsbare burgers in het algemeen. Op 22 september zal Gerrit geïnstalleerd worden tijdens de raadsvergadering.

We wensen Gerrit veel succes.
Bestuur en fractie PAK

Persberichten

Persbericht PAK
Het Progressief AKkoord Brunssum heeft kennis genomen van de berichtgeving betreffende dhr Trommelen.

We betreuren de situatie op basis van de huidige feiten. Het bestuur van het Progressief AKkoord Brunssum heeft besloten dhr. Trommelen onmiddellijk als lid te royeren.

Onze steun en medeleven gaan uit naar de betreffende leerling, familie en school.

Het bestuur van Progressief AKkoord Brunssum

Persbericht Gemeente Brunssum
Brunssum, 30 augustus 2020
_________________________________________________________________________

Danny Trommelen stapt uit gemeenteraad

Danny Trommelen verlaat de gemeenteraad van Brunssum. In een bericht aan burgemeester Wilma van der Rijt geeft hij aan dat hij per direct al zijn taken als raadslid neerlegt en zijn raadszetel ter beschikking stelt.

Danny Trommelen zat voor het PAK in de gemeenteraad.
_________________________________________________________________________
EINDE PERSBERICHT