Actualisering Dierenwelzijnsbeleid

In de raadsvergadering van 15 december gaf onze fractie voorzitter Nathalie van der Veer de navolgende stemverklaring af.

Dierenwelzijns beleid zit hoog in het vaandel bij het PAK.
Op initiatief van het PAK zijn we in 2007 gestart met het dierenwelzijnsbeleid. Hier voor ons ligt na 12 jaar een opwaardering, mede dankzij een motie van het PAK tijdens de begrotingsvergadering van november 2019. De toenmalige portefeuillehouder L’ Espoir heeft deze motie overgenomen en inmiddels het dossier overgedragen aan wethouder Mertens. Die heeft, samen met zijn ambtenaren en met adviezen van het raadslid Stephanie Offermans en ons commissielid Arend van de Linden, het beleid actueel gemaakt.
De stukken en voorstellen zijn goed, dus we zijn tevreden.
Wel verwachten we dat de wethouder aan de slag gaat met alle voorstellen zodat het snel in werking kan worden gezet. En dat dus niet de nota in een la verdwijnt. Over een jaar zullen wij u vragen een terugkoppeling te geven van de stand van zaken van dit beleid.

Subsidie Kerst vier je samen

In 2016 startte de gemeente het evenement ‘Kerst vier je samen’ op het Lindeplein. Hieraan was drie jaar lang een subsidie van 30.000 euro per jaar verbonden, met de afspraak dat de stichting die dit organiseert vanaf 2019 zelf de broek moest kunnen ophouden.
Mede door een veel duurdere programmering lukte dit niet. Lees verder

Starterslening regeling verlengd

Al een aantal jaar zijn er vele gemeenten die, met steun van de provincie, een zogenaamde starterslening aanbieden. Dit is een lening die je kunt krijgen bovenop je hypotheek als je je eerste huis gaat kopen.
Met de regeling willen gemeenten er voor zorgen dat starters makkelijker een huis kunnen kopen en de doorstroom op de woningmarkt blijft.
Lees verder