PAK motie: 2 euro per inwoner voor slachtofferhulp aardbeving

Op initiatief van het PAK, via een motie ingediend door PAK en SP, heeft de gemeenteraad afgelopen woensdag 8 februari unaniem besloten € 2 per inwoner te doneren aan de slachtoffers van de vreselijke aardbevingen in Turkije en Syrië. De gemeente Brunssum stort daarom € 55.000 op giro 555 tbv slachtofferhulp. Wij zijn als gemeente de 1e gemeente in Limburg die dit initiatief heeft getoond en dat heeft zelfs de regionale pers gehaald met een interview van onze fractievoorzitter Jos voor L1 radio en tv.

Aankoop Groeve Mourik akkoord van gemeenteraad

De groeve Mourik — © Marcel van Hoorn.

Voor wie dinsdag 27 september jl. de raad gevolgd heeft weet hoe intens wij in debat geweest zijn inzake de aankoop groeve Mourik. Er was van ons uit veel scepsis over dit dossier. Zeker nadat al snel duidelijk werd dat er veel risico’s zijn en nog niet duidelijk is wat het betekent voor Brunssum nu we (waarschijnlijk) mede-eigenaar (voor een kwart) van de gronden en het gebied van Mourik worden. Vóór 1 oktober moesten wij als raad een besluit nemen. Dat is de deadline, afgesproken tussen Provincie, Brunssum en van Mourik. Lees verder