Begroting 2022 vastgesteld

Met succes is vandaag, 2 november, de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij heeft het PAK goede resultaten gehaald voor onze burgers.
Zo zullen er komend jaar geen stijgingen zijn van de gemeentelijke belastingen en ook een indexering vanwege de inflatie zal in 2022 achterwege blijven.
Ook steunen wij een voorstel van BBB Lijst Palmen om de precariobelasting voor ondernemers in 2022 niet te heffen.
In samenwerking met de PvdA Brunssum hebben wij een regeling getroffen om gezinnen te helpen die, vanwege de energiearmoede, de komende winter ondersteuning nodig hebben, met een tegemoetkoming in de energierekening.
Heel belangrijk is dat wij het hebben geregeld dat er geld is vrijgemaakt om de trap in het Schutterspark richting het uitkijkplateau te repareren. Daarbij heeft de wethouder aangegeven dat deze trap vóór het nieuwe seizoen klaar is. Lees verder

Woordmelding Raadslid Jos Janssen

Dinsdag 2 november 2021
Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad Brunssum en College van B&W, beste burgers van Brunssum en welkom alle volgers en kijkers buiten Brunssum.

We staan aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode. In maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen en vandaag leggen we het fundament voor de komende raadsperiode d.m.v. de voorliggende programmabegroting 2022. Vanuit onze PAK visie en onze slogan: sociaal, actief en betrouwbaar, bespreken en beoordelen wij de voorliggende begroting.
Het stabiele financiële beleid van de huidige raadsperiode, dat deze gemeenteraad en het huidige college van B&W hebben gerealiseerd, wordt gecontinueerd.

Zowel de jaarcijfers 2020 alsook deze begroting laten zien dat wij als Brunssum een stevig fundament hebben gelegd om de komende jaren als een volledig zelfstandige gemeente te kunnen blijven bestaan. Daarvoor een compliment aan allen die de afgelopen 4 jaar hiervoor keihard hebben gewerkt.. Lees verder

Uit de raadsvergadering van 28 september

de belangrijkste items:

2e bestuursrapportage 2021. Hierin geeft het college van B&W aan wat de inkomsten en uitgaven zijn van de Gemeente Brunssum in 2021 en komen ze overeen met de begroting van 2021. In de 1e bestuursrapportage (van januari – maart) was er een overschot van € 500.000. In deze 2e bestuursrapportage (van april tot en met juli) blijkt er een tekort van €175.000 te zijn. Uiteindelijk blijkt dus nu dat wij dus een overschot op de begroting hebben van €375.000 euro (500.000 – 175.000), en ziet de financiële situatie van Brunssum in 2021 er goed uit. Tot nu toe althans. Voor onze woordmelding in de raad klik op de volgende link: Raad 28 sept woordmelding PAK 2e berap

Meerjarig onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR)
. Onderhoud van wegen, straten, pleinen etc, zeg maar alles wat in de openbare ruimte van de gemeente is, dient goed onderhouden te zijn. Lees verder

Hallo Brunssum – niemand staat buitenspel

Komende dinsdag 23 februari 2021 zal de gemeenteraad van Brunssum, op initiatief van ons PAK raadslid Gerrit Ebbenge, een motie indienen met als onderwerp bijgaand artikel welke in week 4 al in het maandblad ‘Hallo Brunssum’ is gepubliceerd.

Klik op de link hieronder en lees de motie die het PAK dinsdag in de raadsvergadering zal inbrengen.
23-2-2021 Motie PAK Inclusieve samenleving