Woordmelding PAK Programmabegroting 2024

foto: ZO nieuws

Dinsdag 7 november vergaderde de gemeenteraad van Brunssum over de Programmabegroting 2024. De woordmelding door fractievoorzitter Jos Janssen namens het PAK vindt u hieronder.

Betoog Progressief Akkoord Brunssum

‘Het zijn roerige tijden.  We maken onderdeel uit van veel crises. We leven van dag tot dag en onze gesprekken gaan over oorlog, energie, duurzaamheid, stikstof, inflatie, gezondheid en armoede. En dat laatste geldt voor veel van onze Brunssumers. Voor het Progressief Akkoord Brunssum het primaire uitgangspunt van ons betoog’.
(uit: betoog PAK begrotingsvergadering 1 november 2022)

Voorzitter,
Gemeenteraad van Brunssum, College van B&W, maar bovenal burgers van Brunssum en daar buiten.

Een goed luisteraar hoort mij de zelfde zinnen zeggen, als intro van mijn betoog, als 1 jaar geleden. De PAK fractie constateert dat er in de wereld niet veel veranderd. Alleen het accent van het gesprek over onrust in de wereld ligt momenteel op het conflict in het Midden-Oosten i.p.v. de oorlog in de Oekraïne. Deze oorlog woedt nog steeds maar beheerst niet meer het dagelijks nieuws. Het valt op dat onze regionale krant hier nauwelijks nog over rapporteert. Of zoals Bredero zei: het kan verkeren.  Maar beide conflicten beïnvloeden wel ons dagelijks leven. Lees verder

Aanpak Jeugd in Brunssum

Artikel deze week (13 februari 2023) in het maandblad Hallo Brunssum naar aanleiding van onze woordmelding en standpunt over de aanpak van de jeugd zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 7 februari.

PAK motie: 2 euro per inwoner voor slachtofferhulp aardbeving

Op initiatief van het PAK, via een motie ingediend door PAK en SP, heeft de gemeenteraad afgelopen woensdag 8 februari unaniem besloten € 2 per inwoner te doneren aan de slachtoffers van de vreselijke aardbevingen in Turkije en Syrië. De gemeente Brunssum stort daarom € 55.000 op giro 555 tbv slachtofferhulp. Wij zijn als gemeente de 1e gemeente in Limburg die dit initiatief heeft getoond en dat heeft zelfs de regionale pers gehaald met een interview van onze fractievoorzitter Jos voor L1 radio en tv.