Starterslening regeling verlengd

Al een aantal jaar zijn er vele gemeenten die, met steun van de provincie, een zogenaamde starterslening aanbieden. Dit is een lening die je kunt krijgen bovenop je hypotheek als je je eerste huis gaat kopen.
Met de regeling willen gemeenten er voor zorgen dat starters makkelijker een huis kunnen kopen en de doorstroom op de woningmarkt blijft.
Lees verder

Begroting 2020 – woordmelding PAK

Voor wie het interessant vindt is hier het volledige betoog te lezen wat ons raadslid Jos Janssen tijdens de begrotingsvergadering van 12 november heeft gehouden.

De burger staat steeds meer centraal

Voorzitter,
Voor ons ligt, ter besluitvorming, de Programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021 – 2023.
Allereerst dank aan de organisatie voor al het werk en de verbeterde leesbaarheid en duidelijkheid van de programmabegroting. Ook dit jaar is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren maar dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. Door landelijk beleid wordt het gemeenten in Nederland ieder jaar moeilijker gemaakt om de financiële huishouding sluitend te krijgen.
(citaat Servie) Nederland beleeft een hete herfst dankzij een landelijke politiek die wel problemen benoemt maar niet oplost, waardoor de afstand burger-overheid steeds groter en negatiever wordt.
De boeren, de bouw, het onderwijs, zorgverlening, ziekenhuispersoneel, politie en rechtbank, wie is niet in staat van oproer en onvrede door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, de onwil om te luisteren en de elitaire opstelling van de regering en hun partijen.
En ja de gepensioneerden maar ook gemeenten moeten en kunnen daarbij aansluiten want hun bestaan, hun inkomen staat ook onder grote druk.
Voor de senioren door een rekenrente truc en voor de gemeente dankzij vreemde principes over de verdeling van rijksgeld.
(toevoeging Jos) En wat denkt u van de malaise in de jeugdzorg. Sinds de uitvoering en verantwoording bij de gemeenten ligt stapelen de tekorten zich op. Inmiddels komt deze regering tot inkeer en verwachten we maatregelen vanuit Den Haag ter ondersteuning van de gemeenten.
Terwijl Den Haag miljarden structureel overhoudt,  wordt er te weinig uitgekeerd aan het gemeentefonds om de taken van de lokale overheid, dus het bestuur dat het kortste bij de burger staat, goed uit te voeren en dat geldt ook voor Brunssum. (einde citaat)
Lees verder

Opnieuw subsidie voor kerstevenement

Sinds drie jaar heeft Brunssum vlak voor Kerst een mooi evenement op het Lindeplein en in het Vijverpark.
Een evenement dat op veel positieve waardering kan rekenen van veel inwoners.

Het evenement is gestart door de gemeente Brunssum. Na een jaar werd het overgedragen aan een stichting, waarbij het de bedoeling was dat deze stichting uiteindelijk er voor zou zorgen dat het evenement zelfvoorzienend zou kunnen zijn. Dat dit mooie evenement zonder subsidie zou kunnen voortbestaan.
Na drie jaar zou het evenement geëvalueerd te worden.
Lees verder