evaluatie evenementenbeleid 2017-2021.

Woordmelding door ons raadslid Gerrit Ebbenge
Voorzitter, het Pak heeft kennis genomen van de evaluatie evenementenbeleid 2017-2021.
Het is een evaluatie, waarmee voldaan is aan de afspraak het huidige evenementenbeleid
ruimschoots voor de beeindiging van de huidige beleidsperiode te evalueren.
Het PAK kan leven met de conclusies die getrokken zijn en de aanbevelingen die daaraan ten grondslag liggen.
Het raadsbesluit geeft aan akkoord te gaan met de evaluatie evenementenbeleid 2017-2021,inclusief de hierin vermelde conclusies en aanbevelingen.

Lees verder