Reactie n.a.v. propagandablad ‘Brunssum vooruit’

Het PAK wil graag reageren op onjuistheden in het propagandablaadje welke vandaag verscheen. Het is uitgegeven door VVD-PvdA-Borger en CDA.
Hierin wordt gesuggereerd dat o.a. het Progressief Akkoord tegen vooruitgang is en tegen miljoenenbesparingen.
Helaas zijn de gegevens niet juist en ontbreekt verdere uitleg. Lees verder

Uitnodiging Openbare fractievergadering Progressief Akkoord Brunssum (PAK)

briefhoofd

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op Donderdag 16 januari om 19.30 uur in La Plaza in de Kerkstraat

Dit in de aanloop naar de raadsvergadering van dinsdag 21 januari. Agendapunten zijn o.a.:

  • Het beleidskader Brunssum “Op eigen kracht 2014-2017”. Dit gaat over de decentralisaties (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet).
  • Limburg Economic Development (LED). Om hier aan deel te nemen als gemeente wordt €6,- per inwoner gevraagd.
  • Vaststelling bestemmingsplan Lindeplein.
  • En nog veel meer….

Zoals u ziet een intensieve agenda.

Uiteraard kunt u aan de aanwezige raad- en commissieleden ook uw vragen stellen over evt. andere onderwerpen die voor u van belang zijn.

Tot donderdag 16 januari in La Plaza in de Kerkstraat om 19.30 uur!

Namens het PAK

Annie Janssen-Harmse

secretaris