Vervuiling Poms-site

Verder vroegen we weer aandacht in de raad voor de vervuiling van de defensiegebouwen (pomssite) en het lot van de ex-werknemers aldaar. Deze zijn door defensie willens en wetens ziek  gemaakt en erger!
Het college reageert zoals gebruikelijk veel te koel en afstandelijk en laat blijken dat burgers in nood haar niet zoveel interesseren.

krantenartikel

 

Reactie n.a.v. propagandablad ‘Brunssum vooruit’

Het PAK wil graag reageren op onjuistheden in het propagandablaadje welke vandaag verscheen. Het is uitgegeven door VVD-PvdA-Borger en CDA.
Hierin wordt gesuggereerd dat o.a. het Progressief Akkoord tegen vooruitgang is en tegen miljoenenbesparingen.
Helaas zijn de gegevens niet juist en ontbreekt verdere uitleg. Lees verder