Column Ger Luit: Hallo Brunssum, leeftijd doet er niet toe.

Onlangs heeft de raad van Brunssum besloten, dat jongeren vanaf 16 jaar deel mogen uitmaken van de commissies die het voorbereidende werk voor de raad doen. Niet iedere 16-jarige zal daaraan toe zijn. Op die leeftijd was ik echt niet met politiek bezig. Ik herinner me nog goed, dat een meisje bij mij in de derde klas van de mulo helemaal hoteldebotel terugkwam van een bijeenkomst van D66. Hans van Mierlo had daar gesproken. De hele week had Doortje het erover. Ik heb een halve minuut naar haar geluisterd. Meer zat er niet in.Ik was meer geïnteresseerd in andere zaken: popmuziek, voetbal, rondstruinen in de buurt, op de Brunssummer Heide, de spoordijk. Een klasgenoot, Erwin, had elke week de Hitweek bij zich: een krantje over popmuziek. Dat lazen we van voor naar achter en terug. Het was de tijd van beter langharig dan kortzichtig. Erwin en ik waren echt niet met politiek bezig. Dus dat commissiewerk en de politiek hadden we links laten liggen. Voor Doortje zou het misschien anders zijn geweest. Hoe ik uiteindelijk toch in de politiek belandde, vertel ik nog wel een keer.
In dezelfde raadsvergadering sprak een raadslid bij dit onderwerp over ouderen in de raad, die langzamerhand wel mochten plaats maken voor die jongeren. Die oude knarren mochten wel opkrassen. Dat geluid had ik al eens eerder gehoord. Feitelijk is dat leeftijdsdiscriminatie van de bovenste plank.
De raad spreekt zich uitdrukkelijk uit over de inclusieve samenleving. Iedereen mag meedoen: oud, jong, beperkt of niet, wit of getint, homo of hetero, enz. Tegelijkertijd hoor je dan een raadslid een kwart van Brunssum buitensluiten. Leeftijd is echt geen criterium. Kijk naar Mick Jagger of een Paul McCartney. De Stones produceren net hun beste elpee sinds decennia. Bij muziek, politiek of een andere invulling van je leven, gaat het om andere zaken: interesse, motivatie, betrokkenheid, taakopvatting, mens- en wereldbeeld, je ideeën en idealen. Ik breng nog steeds een paar van die aspecten in de praktijk. Dus al ben je wat ouder: gewoon doorgaan met de dingen die je leuk vindt.