Commissies

De raadscommissies

De gemeenteraad heeft een aantal raadscommissies, ook wel commissies genoemd.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden doorgaans gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar. Het vergaderschema vindt u gemakkelijk op de website van de gemeente www.brunssum.nl

het PAK is uiteraard in een aantal van die commissies vertegenwoordigd

Commissie Burgerzaken
Jos Janssen, Vérénice Hermans, Mirjam Daemen en Gerrit Ebbinge

Commissie Middelen
Ger Luit, Nathalie vd Veer, Nuwan Renkens

Commissie Ruimte en Techniek
Danny Trommelen, Pieter Vermeulen, Arend vd Linden, Lilian Vermeulen, Bert Vrancken

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
Ger Luit, Jac van Nunen, Bert Vrancken

Audit / Rekening commissie
Jos Janssen (voorzitter) en Nuwan Renkens

Commissie Awacs
Danny Trommelen

Overleggroep Brunssummerheide
Danny Trommelen

Rekenkamercommisie
Ger Luit

Verder participeert Jos Janssen, namens het PAK, in de commissie ‘verbinden’ die de samenwerking Raad – College – Organisatie – Griffie moet verbeteren