Commissies

De raadscommissies

De gemeenteraad heeft een aantal raadscommissies, ook wel commissies genoemd.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden doorgaans gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar. Het vergaderschema vindt u gemakkelijk op de website van de gemeente www.brunssum.nl

het PAK is uiteraard in een aantal van die commissies vertegenwoordigd

Commissie Burgerzaken (BUZA)
Gerrit Ebbinge, Vérénice Hermans, Svetlana Zacharova, Mirjam Daemen

Commissie Middelen
Jos Janssen, Arend van der Linden

Commissie Ruimte en Techniek (R&T)
Nathalie van der Veer, John Kusters, Bert Vrancken

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
Ger Luit, Jac van Nunen

Audit / Rekening commissie
Jos Janssen (voorzitter) en Arend van der Linden

Algemeen Bestuur ISDBol (Sociale Dienst)
Jos Janssen

Verder participeert

 • Jos Janssen
  • in de werkgroep Verbinden die de samenwerking Raad – College – Organisatie – Griffie – Burger moet verbeteren;
  • werkgroep Omgevingswet;
  • werkgroep Bouwcontingenten;
 • Nathalie van der Veer
  • commissie AWACS
  • werkgroep Straatnamen
 • Gerrit Ebbinge
  • werkgroep Accommodatiebeleid
 • Ger Luit
  • Werkgeverscommissie
  • commissie Integriteit