Commissies

De raadscommissies

De gemeenteraad heeft een aantal raadscommissies, ook wel commissies genoemd.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden doorgaans gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar. Het vergaderschema vindt u gemakkelijk op de website van de gemeente www.brunssum.nl

het PAK is uiteraard in een aantal van die commissies vertegenwoordigd

Commissie Burgerzaken
Gerrit Ebbinge, Vérénice Hermans, Mirjam Daemen

Commissie Middelen
Jos Janssen, Arend van der Linden

Commissie Ruimte en Techniek
Nathalie van der Veer, Pieter Vermeulen, Lilian Vermeulen, Bert Vrancken

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
Ger Luit, Jac van Nunen, Svetlana Zacharova

Audit / Rekening commissie
Jos Janssen (voorzitter) en Arend van der Linden

Algemeen Bestuur ISDBol (Sociale Dienst)
Jos Janssen en Maloe Janssen (BCD)

Verder participeert Jos Janssen, namens het PAK, in de commissie ‘verbinden’ die de samenwerking Raad – College – Organisatie – Griffie moet verbeteren