Contact

Secretaris van het PAK
Progressief Akkoord Brunssum
Annie Janssen-Harmse
Ringoven 20
6441 LA Brunssum
045-5257428
mail: info@pak-brunssum.nl
minimaal € 10,- per jaar op giro NL92 INGB 0003361160 ten name van:

PAK -PROGRESSIEF AKKOORD BRUNSSUM-

Wij hebben de ANBI-status (fiscaal aftrekbare giften)

Mocht u (nog) twijfelen of het PAK de juiste partij voor u is of wilt u (nog) niet direct lid worden van onze partij, maar wel op de hoogte willen blijven van wat het PAK zoal aanPAKt, meld u zich dan alvast aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en volg ons een tijdje.

Ook als niet-lid bent u van welkom op een van onze openbare fractievergaderingen in de week vóór de eerstvolgende raadsvergadering.

Bij uitnodiging van de vergadering wordt vermeld hoe laat en waar u verwacht wordt.
Vermeld bij correspondentie of mail altijd het onderwerp, naam en contactgegevens.