Motie vluchtelingen

De gemeente Brunssum is de 100e gemeente die zich, bij monde van burgemeester, college en de gemeenteraad bij de coalitie van welwillende gemeenten heeft aangesloten. Dit dankzij een, door het PAK ingediende motie afgelopen dinsdag 26 mei tijdens de  raadsvergadering.
100 Nederlandse gemeenten roepen het kabinet op alleenstaande kinderen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland over te nemen. Gemeenten die zich aansluiten bij de coalitie doen een appèl op het kabinet om ook kinderen in Nederland op te vangen of zijn bereid een deel van de kinderen in hun gemeente op te vangen.
klik op de link hieronder voor meer bijzonderheden over deze actie.