De formatie van een nieuw college

Na 19 maart is Dhr. Palmen met een informatieronde begonnen en heeft met alle partijen gesproken. Hij kwam tot de conclusie dat er verschillende coalities mogelijk waren op basis van de inhoud van de gesprekken.
Op basis van de verkiezingsuitslag achtte hij een coalitie van BBB Lijst Palmen, PAK, SP en PvdA voor de hand liggen. De BCD wilde er ook aan mee doen.
Dan denk je: “kat in het bakje. We gaan een gezamenlijk programma schrijven, we zoeken er goede wethouders bij, enz”.

De SP haakte echter snel af. Heel jammer, want daarmee werd de meer links en sociaal georiënteerde coalitie moeilijker haalbaar, maar het was nog mogelijk.
Echter de PvdA haakte ook af. Ineens waren er te grote verschillen.

Dhr. Palmen schakelde een externe formateur in: Prof. Tak, een groot man van naam en faam. Dit was ons ook maar net medegedeeld of er kwam een tweede bericht binnen dat de 5 oude coalitiepartijen Dhr. Broers van de PvdA hadden verzocht om na te gaan of zij niet opnieuw een coalitie konden gaan vormen. Daarmee sprak deze club van 5 voor de beurt. Dhr. Tak was nog niet begonnen….

Bron: L1 http://www.l1.nl/nieuws/250677-tak-trekt-zich-terug-als-informateur-brunssum

Bron: L1 http://www.l1.nl/nieuws/250677-tak-trekt-zich-terug-als-informateur-brunssum

Als Pak zijn we het gesprek maandag 7 april aangegaan. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. De club van 5 ging niet meer naar Dhr. Tak en frustreerde daarmee zijn werk. Feitelijk pleegden deze partijen daarmee obstructie in het proces. De dag daarna hebben Dhr. Palmen en Dhr. Tak iedereen ingelicht over de gang van zaken. De weg voor de club van 5 was nu vrij. Wij als PAK hadden normaal gesproken vervolgens het voortouw moeten nemen, maar de coalitie was rond, het coalitieprogramma bijna af, de poppetje bekend, enz. Dus had het voor het PAK weinig zin om een doorstart te maken en te kijken wat wij dan voor elkaar konden krijgen. We mochten nog wel bij de 5 partijen
aanschuiven, maar daar pasten we voor. De maaltijd was al klaar, de tafelschikking al bekend, de hoofdgasten zaten al aan tafel, het hoofdgerecht was al opgediend.
Bij het PAK was de eetlust over. (zie verder ons-> persbericht )

Op 7 april verscheen een in deze ook een volstrekt helder communiqué van
professor Tak:
De winnaar van de verkiezingen in de gemeente Brunssum, de partij BBB (‘Partij Palmen’) heeft na de verkiezingen voor het vormen van een nieuwe coalitie op basis van de  verkiezingsuitslag en de partijprogramma’s onder alle partijen een  informatieronde gehouden. Vervolgens is door haar besloten een externe formateur aan te zoeken, in welk voornemen alle partijen, Raadsgriffier en Burgemeester zijn gekend. De aangezochte  formateur, em. hoogleraar prof. Tak uit Meerssen, heeft na een korte bedenktijd en  oriënterende gesprekken met griffier en Burgemeester zijn opdracht aanvaard.
Zijn informatiepoging richtte zich primair op een coalitie van in ieder geval de partijen BBB, PAK en PvdA, die als grootste uit de verkiezingen waren gekomen (respectievelijk 1, 2 en 3), en alle drie Sociaal Beleid als voornaamste programmapunt kenden.
Op 1 april (kort na vijf uur) heeft de griffier alle lijsttrekkers er van in kennis gesteld dat de formateur de volgende dag, na nog enkele oriënterende gesprekken, alle lijsttrekkers op de hoogte zou stellen van het verdere verloop van de procedure.
De volgende ochtend heeft de oude coalitie onder leiding van de PvdA echter kenbaar gemaakt dat volgens haar de formatiepoging van de heer Palmen tot stilstand was gekomen.
De oude coalitie had zelf nog een kleine meerderheid in zetels behouden en wilde daarmee gewoon doorgaan, waarbij andere partijen zich konden aansluiten.

Formateur
Tak heeft hierop te kennen gegeven dat hij deze voorstelling van zaken in strijd achtte met de werkelijke gang van zaken, alsmede met de spelregels van democratie en coalitievorming, en met de verkiezingsuitslag.
Hij deelde mee in zijn publieke rapportage kritiek te zullen uiten op de onjuiste voorstelling van zaken, het niet in acht nemen van de constitutionele spelregels (zoals het recht
van de grootste partij op het voortouw bij formatiepogingen), en de miskenning van de gewijzigde tendensen in de verkiezingsuitslag.

Niettemin heeft de oude coalitie na kort overleg laten weten te persisteren bij
haar besluit, waarop formateur Tak zijn opdracht heeft terug gegeven.