Eén jaar coalitie: wat is er bereikt?

Op 31 mei zit de nieuwe coalitie van PAK, BBB Lijst Palmen, Lijst Borger en BCD er precies een jaar.
Een jaar dat vooral in het teken stond van afhandelingen van dossiers van de vorige coalitie. Immers, politiek begint niet op een bepaalde dag, maar is een doorlopend proces.
In negatieve zin wordt het door sommige ook wel puinruimen genoemd.
Maar er zijn ook een aantal zaken die we wel hebben geregeld door nieuw beleid.
Wat heeft deze nieuwe coalitie inmiddels voor elkaar gekregen? Hieronder een overzicht van de belangrijkste zaken: 

 • Brunssum is zelfstandig gebleven! (Dat was onze belangrijkste verkiezingsbelofte)
 • Het is politiek een stuk rustiger geworden, de omgangsnormen zijn verbeterd, de gemeenteraad krijgt veel meer informatie en wordt veel meer betrokken bij alles.
 • Concordia zou sluiten tegen de zin in van verenigingen, maar we hebben dit gemeenschapshuis open weten te houden.
 • Na het debacle van Nature Wonder World op de Oostflank heeft deze coalitie samen met de provincie het hele gebied in kaart gebracht en mogelijkheden bekeken (de meeste grond in dat gebied is voor de provincie).
  Als er nu iemand komt met echt geld en geen pretparksprookjes, zijn er mogelijkheden.
 • Er zijn wijkwethouders aangesteld, waardoor de lijnen veel korter zijn met de wijken/wijkteams.
  Onlangs was in Brunssum-Zuid bijvoorbeeld nog een drukbezochte straathoeksessie georganiseerd door het wijkteam, waar ook onze wethouder Servie L’Espoir aanwezig was. Direct contact met de burger!
 • Het Masterplan Sociaal Domein heeft 2,5 jaar op de plank gelegen. Deze coalitie, dit college, heeft het Masterplan afgerond en is onlangs vastgesteld.
 • Het Romboutscollege zou verdwijnen, maar deze coalitie heeft het voor elkaar gekregen om de juiste voorwaarden te scheppen om het voortgezet onderwijs te behouden voor Brunssum. Dat is gelukt in de vorm van het concept Compass.
 • Er is vele jaren bezuinigd op de bibliotheek en deze was op sterven na dood. Door een fusie met de bibliotheek in Kerkrade en het terugdraaien van een deel van de bezuinigingen, is de bieb gered.
 • Gemeenschappelijk loket voor zorg, jeugd, uitkering (zie hier)
 • Os Hoes is geopend (waar u terecht kunt met al uw financiële vragen)
 • De vergewisplicht is ingevoerd.
  Iemand in nood wordt geholpen.
 • We hebben onlangs een noodfonds in het leven geroepen voor burgers met acute financiële problemen.
 • Er is een convenant opgesteld met bewindvoerders uit de regio
 • Subsidies naar o.a. Samen Delen en Voedselbank
 • Er zijn diverse regelingen opgesteld voor minima. Dit zijn niet alleen mensen met een uitkering, maar ook de werkende armen en mensen met een AOW’tje.