Evaluatie zonnepanelenproject in oude wijken

In de afgelopen raad was de evaluatie van het zonnepanelenbeleid aan de orde. In het zonnepanelenproject Parkstad was in de vorige periode vergeten, dat nogal wat wijken en buurten onder het beschermd dorps- en stadsgezicht vielen en niet alleen in Brunssum. Dat betekende eigenlijk dat het installeren van panelen in die wijken bijna onmogelijk was. Er waren regels, maar hoe moesten die dan  uitgelegd worden.
September vorig jaar heeft de coalitie het voortouw genomen om deze tekortkoming uit de weg te ruimen. We stelden een werkgroep samen van mensen uit de coalitie en de oppositie. Uiteindelijk hebben we op 24 september 2019 in de raad een nota vastgesteld, zodat ook mensen in de oude buurten de mogelijkheid kregen om zonnepanelen op het huis te leggen. Het leggen van zonnepanelen is wel aan regels gebonden. Die zijn wat strikter dan voor nieuwere huizen. Maar ook voor die huizen gelden regels. Dus ben zo verstandig om een vergunning aan te vragen als je zonnepanelen wil leggen. Als je je aan de regels houdt is het geen probleem.

We hebben in de laatste vergadering het beleid, zeg maar de regels, geëvalueerd. Duidelijk is dat het heel goed gaat. Onze mensen in de oude wijken weten intussen dat we op de daken in de oude wijken volledig zwarte panelen toestaan: andere varianten niet. Verder is het belangrijk te weten, dat de panelen in een bepaald patroon moeten liggen.

Er is toch nog een aantal huizen waar het niet helemaal klopt. We hebben daarom in de raad het voorstel gedaan om samen met de betreffende burgers er naar te kijken, maatwerk te leveren en de mensen voor de helft tegemoet te komen als er kosten mee gemoeid zijn. Het college heeft de raad toegezegd een inventarisatie te maken en met het financiële plaatje terug te komen.