Ger Luit

Hallo Brunssum, Ger Luit is weer van de partij.
Als nummer 2 van de partij het PAK wil ik u langs deze weg vragen uw stem aan mij en het PAK te geven. Al vanaf 1978 zet ik me in voor de progressieve politiek in Brunssum. Dat ga ik ook nu weer doen. We gaan op 14, 15 en 16 maart weer voor het huidige aantal van 4 zetels. Doe opnieuw met ons mee en maak ons nog groter. Elke stem op het PAK is er één en belangrijk.
Iedereen vanaf 18 jaar krijgt de kans om mee te bepalen wat in Brunssum de komende jaren gaat gebeuren. Maak van dat recht gebruik en PAK die kans. Wie niet gaat stemmen heeft achteraf geen recht van spreken. Zorg dat Brunssum zelfstandig blijft.
Het PAK wil Brunssum verder ontwikkelen als een zelfstandige, moderne woon-, werk en(be)leefgemeente. Iedereen moet een plekje in Brunssum kunnen vinden: jong, oud, ongeacht afkomst, religie, geslacht, seksuele voorkeur, status. Brunssum is nog lang niet af en zal dat ook nooit zijn.  Het PAK blijft de partij van de inhoud. Dat het niet alleen bij woorden blijft, hebben we de afgelopen 4 jaar laten zien. Veel puingeruimd, nieuwe impulsen aan Brunssum gegeven ondanks corona. Geen vriendendiensten, maar nuchter en zakelijk kijkend naar onze stad en vanuit onze eigen visie besturen en presteren. Vier jaar geleden hoorden we vanuit politieke partijen, dat de kas van Brunssum leeg raakte en Brunssum beter een deel van Heerlen kon worden. Ze dankten Brunssum af. Met expertise en inzet van het PAK staat Brunssum er nu financieel goed voor. Het PAK wil blijven werken aan zaken die realistisch, nuttig, noodzakelijk en betaalbaar zijn voor Brunssum.
Dus redenen genoeg om voor het PAK te kiezen: lokaal, progressief, sociaal, actief en betrouwbaar. Allesbepalend voor Brunssum zal zijn welke partijen na maart 2022 de coalitie gaan vormen. Vallen we terug of gaan we op de ingeslagen weg door. Op 14, 15 en 16 maart is het aan u om dat mee te bepalen.

Ger Luit, lijst 2, nummer 2
Met een STEM op GER LUIT, is Brunssum beter UIT!!