Goede financiële positie Brunssum

De gemeente Brunssum krijgt het rapportcijfer 9 voor de financiële positie. Dat staat in het rapport Benchmark Nederlandse Gemeenten 2020 van BDO.
In dit rapport brengt de accountantsorganisatie BDO de financiële gezondheid van de 354 Nederlandse gemeenten in kaart.

Het rapport geeft rapportcijfers aan gemeenten, waarbij het hoogste cijfer 10 betekent dat een gemeente op alle financiële kengetallen uitkomt in de categorie ‘minst risicovol’.
De gemeente Brunssum scoort een 9. Volgens deze benchmark staat Brunssum qua financiële gezondheid op plek 22 van de 139 gemeenten met 25.000-50.000 inwoners.

PAK-Wethouder van Financiën, Math Houben is trots op het behaalde cijfer van Brunssum. “Een financieel gezonde positie is immers de basis voor een goede gemeentelijke dienstverlening. Hoewel de vermogenspositie van de gemeente Brunssum solide is, kiest het huidige college voor een behoedzame koers.”

Dit onderwerp werd behandeld tijdens de raadsvergadering van 30 juni tijdens de zogenoemde Jaarstukken.
Die laten dus een positief beeld zien over de financiële positie.
De jaarstukken werden dan ook goedgekeurd door de gemeenteraad, al stemde de gehele oppositie tegen.