Column Ger Luit: Het wordt tijd dat die Akkerbrug er komt.

Ik schreef een tijdje geleden over de plantenrijkdom van het Heidserpark. Ook op vele andere plekken in Brunssum kun je die rijkdom waarnemen. Daar kwam ik vorige week weer eens achter. Op dinsdagochtend zag ik voor mijn huis een paar mensen van mijn leeftijd rustig wandelen en kijken. Ze waren heel duidelijk dingen aan het noteren. Ik werd toch wat nieuwsgierig. “Ik wil even weten wat ze aan het doen zijn”, zei ik tegen mijn schoonzus, die op bezoek was.Deze vriendelijke mensen vertelden me, dat ze in een vak van 1 km2 op het Amstenraderveld de flora en fauna in kaart aan het brengen waren. Het ging om de groenstroken aan weerszijden van de buitenring, maar ook de bermen en de groenstroken binnen de bebouwing. Het waren heel duidelijk natuurliefhebbers en natuurkenners. Ik vroeg hen of ze van het IVN waren. Nee, ze waren van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en wel van de werkgroep “natuur”. Er ontwikkelde zich een levendig gesprek over de bermen in de wijk, maar ook over de Akkerbrug, die de oeroude verbinding met Merkelbeek, de Akkerweg, herstelt. Door de aanleg ervan kan o.a. de biodiversiteit nog meer toenemen. Ik gaf ook aan, dat die brug recreatief, toeristisch heel veel voor Brunssum kan betekenen. De dame, die alles noteerde, wees meteen op de kaart de oude Akkerweg aan. Ze was duidelijk voorbereid.
Inmiddels hadden ze met zijn allen 79 verschillende planten waargenomen en geregistreerd. Die mevrouw beloofde mij de hele lijst van planten en dieren te sturen, als die klaar was. Ze wenste mij en het gemeentebestuur veel succes met de realisering van de Akkerbrug. Met een goed gevoel ging ik samen met mijn schoonzus aan de koffie. Vanochtend kwam de e-mail binnen.  Dit was de oogst op een zonnige dinsdag: 190 bomen, heesters, kruiden en grassen, 19 vogelsoorten, 6 vlindersoorten en nog veel meer. Het wordt tijd, dat die brug er komt. Heel belangrijk, om velerlei redenen. Het zou goed zijn om dit onderzoek te herhalen als die Akkerbrug er al een tijdje ligt.

gepubliceerd in Hallo Brunssum dd 22-06-2022