Hallo Brunssum – niemand staat buitenspel

Komende dinsdag 23 februari 2021 zal de gemeenteraad van Brunssum, op initiatief van ons PAK raadslid Gerrit Ebbenge, een motie indienen met als onderwerp bijgaand artikel welke in week 4 al in het maandblad ‘Hallo Brunssum’ is gepubliceerd.

Klik op de link hieronder en lees de motie die het PAK dinsdag in de raadsvergadering zal inbrengen.
23-2-2021 Motie PAK Inclusieve samenleving