Hallo Brunssum, we laten ons niet uit elkaar spelen

Ik heb bijna een jaar geleden corona gehad en ben 2x gevaccineerd. Bewust, niet gedwongen en ook niet gezwicht voor lichte aandrang. De laatste tijd is er nogal wat te doen over mensen die zich bewust niet laten vaccineren om welke reden dan ook. Het gaat veelal om mensen die kritisch en bewust in het leven staan. Ik heb het even niet over mensen die de hele pandemie als een groot complot zien om de grote massa onder de duim te krijgen. Die groep laat ik even buiten beschouwing. Ik heb het nu bijvoorbeeld over mensen, die zeggen, dat ze gezond leven: voldoende beweging, gezond eten, geen drugs, matig met alcohol, enz. Daarnaast is er een groep mensen die om godsdienstige redenen zich niet wil laten vaccineren.

Dat mag je dan raar of vreemd vinden, misschien wel afkeuren en vinden dat deze mensen anderen in gevaar brengen, maar dat zijn meningen en de vraag is of die dan gebaseerd zijn op feiten. Gevaccineerd of niet, je kunt altijd besmettelijk zijn en ook even erg. Mensen die niet voor vaccinatie kiezen, moet je niet verketteren. Zeggenschap over je lichaam ligt grondwettelijk vast.

Het is dan ook vreemd, dat de overheid eraan dreigt mee te werken, dat deze mensen worden uitgesloten van allerlei maatschappelijke activiteiten. Allerlei drempels en belemmeringen worden opgeworpen om mensen ertoe te “dwingen” om zich te laten vaccineren. Dat noemen we uitsluiting en past niet bij een inclusieve samenleving.  Als we deze mensen een alternatief bieden, dan hoeven we niemand uit te sluiten. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld via een test vast laten stellen dat zij voldoende antistoffen hebben. Als dat zo is, dan kun je gewoon met alles meedoen. In een aantal Europese landen kan dit al en moet je dat 1x per 3 maanden laten onderzoeken.  De lijn moet dus zijn: je bent getest, genezen (voldoende antistoffen) of gevaccineerd. In een democratie geldt, dat de meerderheid de lijnen uitstippelt, maar de minderheid gerespecteerd wordt. Anders hebben we een dictatuur van de meerderheid. Die moeten we wel uitsluiten.