Jaarrekening 2016

Dinsdag 11 juli hebben we de jaarrekening 2016 van Brunssum vastgesteld met een positief resultaat van 2,3 miljoen.
Dat resultaat bestaat weer voor een groot deel uit overschotten op het sociale domein. Treurig dat je zoveel geld overhoudt op de wmo, armoedebeleid en andere activiteiten waarmee je ouderen en jongeren had kunnen ondersteunen.

Van dat resultaat hebben we alvast € 100.000,- aan de kant gezet om acties tegen de herindeling te voeren, als dat nodig mocht zijn.
Ongeveer 1,5 miljoen hebben we in de reserve Sociaal Domein gestopt, omdat we willen voorkomen dat het geld in de algemene pot komt en dan gebruikt wordt voor zaken, waarvoor het niet bedoeld is.

Zo iets zien we in de perspectiefnota al gebeuren.  Voor de rest van het geld, zo’n € 727.000,- heeft het college voorstellen gedaan.
Het grootste gedeelte, € 400.000,-, wordt gebruikt voor de aanleg van een brug over de Akkerweg. Wij staan daarachter, omdat het voor de burgers van west een verruiming van het wandelgebied oplevert, maar vooral om een historische verbinding tussen Merkelbeek en Brunssum hersteld wordt, een weg waarover bijvoorbeeld de mijnwerkers uit Merkelbeek naar de Hendrik en de Emma liepen.
Het is wel jammer dat Brunssumse colleges vanaf 2005 te weinig hebben opgelet om het herstel van de verbinding meteen mee te nemen in het project Buitenring. Dan hadden we als gemeente niet nu die 400.000 euro moeten ophoesten