Jac van Nunen

Licom is in 2012 failliet verklaard, wat achteraf onnodig was. Daarvoor in de plaats is nu WOZL gekomen. Dat betekent dat er meer gemeenschapsgeld moet worden ingepompt. Zou Licom nog hebben bestaan, zou er jaarlijks 800.000 euro bij moeten Op dit moment moet de Brunssumse burger ongeveer 1.2 miljoen euro jaarlijks bijleggen. En dit kan in de toekomst nog meer worden De PAK leden in de raad hebben hiervoor  in de gemeenteraad altijd gewaarschuwd.