John Kusters nieuwe voorzitter PAK

Tijdens onze jaarvergadering, donderdag 9 februari j.l., heeft voorzitter (a.i.) dhr. Gerrit Ebbinge de voorzittershamer overgedragen aan dhr. John Kusters. Wij danken Gerrit voor zijn deskundige inzet als voorzitter van onze partij, en wij wensen John heel veel succes en wijsheid in deze nieuwe uitdaging. Gerrit zal als bestuurslid in het bestuur aanwezig blijven.