Nieuwe penningmeester

Tijdens de onlangs gehouden leden jaarvergadering op 25 oktober 2018 heeft Paul vd Linden het penningmeesterschap overgenomen van Math Houben. Dit vanwege Math’s functie als wethouder. Wij danken Math voor al die voortreffelijke jaren van zijn deskundig penningmeesterschap en wensen Paul vd Linden veel succes om dit voortreffelijke werk voort te zetten.