Nieuwe stap informatiefase Brunssum

De Brunssumse fracties PAK, Lijst Borger, VVD en PvdA gaan samen verkennen of er voldoende inhoudelijke aanknopingspunten zijn om met elkaar een college te formeren.

Dit besluit viel vrijdagmiddag tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de grootste vijf fracties, georganiseerd door de informateurs Ben van Essen en Ellen Janssen.

Afgelopen weken zijn diverse coalitievarianten verkend, waaronder ook varianten met deelname van de SP. Na uitgebreid beraad binnen de partij besloot de SP eerder deze week toch af te zien van verdere deelname aan de coalitie-onderhandelingen. Dit omdat ze haar eigen agenda, identiteit en kernwaarden wil uitdragen en hiertoe meer mogelijkheden ziet als niet-formerende partij.

Brunssums grootste partij PAK gaf de voorkeur aan het formeren samen met Lijst Borger en Lijst BBB/Palmen. Uit de informatieronde kwam echter naar voren dat een dergelijke coalitie niet op voldoende instemming kan rekenen. Na recente consultatie van de achterban gaat PAK daarom nu aan de slag om de mogelijkheden te verkennen voor samenwerking met Lijst Borger, VVD en PvdA.

Partijen spraken vrijdagmiddag naar elkaar uit dat ze zowel qua inhoudelijk programma als ten aanzien van de wijze van samenwerking willen onderzoeken of zij met elkaar tot afspraken kunnen komen. Ze willen vaart houden in de gesprekken die plaatsvinden en realiseren zich tegelijkertijd dat ze slechts zo snel kunnen gaan als de zorgvuldigheid het toelaat. Alle partijen, inclusief SP en Lijst BBB/Palmen spreken uit dat voor hen bij alles het belang van de inwoner en de toekomst van Brunssum centraal staat.

Eind april startten Ellen Janssen en Ben van Essen als informateurs in de gemeente Brunssum. Dit op verzoek van het PAK en met steun van de andere fracties. Begin mei zijn door hen verkenningsgesprekken met alle zes de fracties gevoerd. Na een mondelinge terugkoppeling aan alle partijen, met ruimte voor het stellen van verduidelijkende vragen, vonden vanaf 13 mei verdiepingsgesprekken plaats. Stap voor stap is in separate en groepsgesprekken toegewerkt naar inzicht in partijen. Vanaf nu wordt ingezet op een verdere verkenning naar inhoud en werkwijze om te komen tot het formeren van een bestuur voor Brunssum.