Nieuws uit de gemeenteraad, april 2016

SV Brunssum en verenigingengemeenteraad 2016

Werkgelegenheid

Pretpark of casino?

Beste lezer,

Weliswaar is de raad 26 april nog niet geheel ten einde en vergaderen we op 10 mei vrolijk verder, maar er zijn toch al belangrijke besluiten te noemen.

SV Brunssum

Allereerst komt aan de ellende met de speelvelden van SV Brunssum een einde. De voetbalclub krijgt nu ook een kunstgrasveld. Op initiatief van het PAK en in samenwerking met lijst Burger Belangen Brunssum en de SP nam na lang beraad de gehele raad uiteindelijk een besluit om te komen tot kunstgras. De BCD ging als enige coalitiepartij met ons voorstel mee. Er moest wel meer tijd worden genomen vond de BCD. Het PAK vond het jammer, maar we moesten wel met dit voorstel meegaan, want anders had SV Brunssum niets. SV Brunssum moet nu maximaal nog een jaar wachten. Het is niet anders. De rest van de coalitie had eigenlijk het nakijken. Ze redden nog hun gezicht om met een voorstel te komen om nu eens uiteindelijk eens werk te maken van het accommodatiebeleid, omdat andere clubs ook nog wel wensen hebben.

Daar zijn de achtervolgende coalities vanaf 2002 mee bezig. Dat mogen deze partijen zichzelf dus aanrekenen. Het college heeft in een startnotitie in 2012 -10 jaar na datum – nog eens op het belang van accommodatiebeleid gewezen en de raad via een startnotitie beloofd er snel mee te komen, maar in 2013 kwam datzelfde college met de smoes dat we het toch maar even moesten uit stellen en nu hebben diverse verenigingen problemen met gebouwen, ruimte en voorzieningen.

Ongelooflijk. 14 jaar is het al beloofd en nu kwamen ze voor de zoveelste keer met een extra oproep om er nu dan toch echt werk van te maken, zodat ook naar andere clubs en verenigingen gekeken kan worden. Mocht dat nu lukken dan zijn we een stap verder, want dan is het gelijke monniken gelijke kappen voor alle verenigingen en niet een verhaal van “de voorzitter zit in de raad of heeft goede connecties in de politiek, dus krijgen we wel dat extra kleedlokaal”.                                                                      (foto – SP Brunssum)Kansen voor mensen in de bijstand

In de regionale kranten van 16 april stond dat Nedcar-VDL  binnenkort 1200 mensen nodig heeft om over te gaan naar een 2-ploegendienst. Er is een speciaal opleidingscentrum “Centrumhof” opgericht. Nedcar wil met name bijstandsgerechtigden een kans geven. Via een instroomtraject kunnen mensen al na 4 maanden voor een contract in aanmerking komen. Het PAK heeft het college nadrukkelijk gevraagd om dit project bij de bijstandsgerechtigden onder de aandacht te brengen. In de vergadering van januari 2016 hebben we als PAK een motie ingediend om 500.000 euro extra vrij te maken om op onorthodoxe en vernieuwende wijze mensen naar werk te leiden. Die motie werd aangenomen en nu kan het college laten zien of zij er ook echt werk van gaan maken. De bijstandsgerechtigde die wat gevoel heeft voor techniek, moet hier zijn kans kunnen grijpen. Zo schept het PAK samen met anderen kansen voor mensen.

Het geheim van Nature Wonder World

Wat betreft het al vaak aangekondigde maar nog steeds niet bestaande NWW oftewel Nature Wonder World, blijkt dat de geheimhouding aan de raad vals is opgelegd.
Op de internetpagina van ADDventures staat namelijk doodleuk dat er niet alleen een pretpark komt, maar ook een casino en een Plaza, lees hotels, winkels en horeca met alle gevolgen van dien voor ons centrum.
Is subsidie voor een casino een regionale overheidstaak?
Wij vinden van niet en dit komt 10 mei terug om 1900 uur live te volgen via de LOO tv.

Groet, Ger Luit, Servie L’Espoir en Danny Trommelen