Onderwerp: Gezondheid

Visie

Gezondheid is voor iedereen het grootste goed. De overheid moet een gezonde leefstijl stimuleren. De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk een goede gezondheid is en daarmee het belang van de zorg. Ziektes als kanker en diabetes komen in Brunssum meer voor dan in de rest van Nederland. Op risicofactoren als overgewicht, roken, matige voeding, scoren we hoog. Voor een deel zijn externe omstandigheden de oorzaak. Denk aan de mijnhistorie, slechte lucht (fijnstof, uitstoot vliegtuigbrandstof) en veel lawaai. Zo ook slechte leefgewoonten, deels veroorzaakt door armoede. Het stimuleren van positieve gezondheid is een must om burgers op lichamelijk als mentaal gebied een hogere mate van welbevinden te laten ervaren.

Het PAK wil:
 • beleid, dat achterstand in onze regio weg werkt, ook voor gezondheid in relatie tot armoede;
 • preventie door het bevorderen van bewegen en sportbeoefening met steun aan verenigingen, wijk voorzieningen en voorlichting;
 • behoud van goede zorg in de  buurt, denk aan wijkverpleging, Wmo en thuiszorg;
 • onderzoek naar  een  betaalbaar regionaal zorgverzekeringstelsel;
 • geen marktwerking in de zorg;
 • op meer scholen programma’s als ‘gezonde school voor de toekomst’ en ‘jongeren op gezond gewicht’;
 • voortdurende aandacht voor de gevolgen van alcohol, roken en drugsmisbruik;
 • speelvoorzieningen in wijken en parken;
 • een 2-jaarlijks bevolkingsonderzoek, ook naar piekbelasting van geluidsoverlast als gevolg van de AWACS en Maastricht Aachen Airport;
 • sluiting van de  AWACS-basis  en voorkomen dat er straaljagers komen;
 • luchtmetingen die inzicht geven in de negatieve gevolgen van verkeer, luchtvaart en industrie;
 • fietsen en wandelen bevorderen door het realiseren van goede fiets- en wandel routes, denk aan de Akkerbrug;
 • vroegtijdige signalering van verhoogde ziekteverschijnselen in wijken;
 • beleid tegen armoede in de breedste zin;
 • behoud van het gratis schoolzwemmen;
 • blijvende inzet van het jeugdsportfonds voor minima;
 • openbare toiletten bij winkelcentra.