Onderwerp: Onderwijs

Visie

Het PAK is van mening dat goed onderwijs het belangrijkste is dat we kinderen, maar ook volwassenen kunnen bieden. Onderwijs dat veel meer een recht moet zijn dan een plicht. Dat school een plek is waar je kunt leren, je talenten kunt ontwikkelen en waar vaardigheden voor de toekomst ontstaan.

Voor het PAK geldt dat iedereen recht heeft op gelijke kansen in onze samenleving en onderwijs daartoe bijdraagt. Te vaak bepalen inkomen, de opleiding van de ouders, de buurt waar ket kind woont en afkomst nog de kansen die een kind krijgt. De gemeente heeft in deze een beperkte rol vanuit wetgeving. In de voorschoolse en vroegtijdige educatie, zoals bij peuterspeelzalen en kinderopvang kan de gemeente het goede  voorbeeld geven. Onderwijsachterstanden vroegtijdig  opsporen en aanpakken draagt bij aan en goede ontwikkeling.

Het PAK wil:

 • betaalbare peuterspeelzalen en kinderopvang in elke wijk;
 • goed onderhouden schoolgebouwen met aandacht voor spel, leren, milieu en klimaat plus groene en leerrijke speelplaatsen;
 • dat onderwijs meer is dan alleen taal en rekenen, maar dus ook leren van de natuur, moestuinen, dierverzorging, leren buiten, leren in de wijk, ;
 • dat speelplaatsen in wijken en scholen als plek bijdragen aan minder pestgedrag en meer beweging;
 • projecten zoals ‘jongeren op gezond gewicht’ en de ‘gezonde school’ navolging vinden;
 • goed muziek onderwijs en voortzetting van het project muziek op school;
 • onderwijsgebouwen, die voldoen aan nieuwe inzichten rond leren, duurzaamheid en gezondheid;
 • levenslang leren bevorderen;
 • in iedere wijk een basisschool;
 • behoud van een volwaardige middelbare school;
 • dat laaggeletterdheid bestreden wordt;
 • schoolzwemmen behouden;
 • een openbare bibliotheek.