Onderwerp: Recreatie, Sport, Cultuur en vrije tijd

Visie

Naast wonen en werken moet Brunssum een fijne plaats zijn voor recreatie en  ontspanning. Eigen inwoners en toeristen moeten graag kun vrije tijd n Brunssum willen doorbrengen. Mensen moeten zich op allerlei wijze binnen de gemeentegrenzen kunnen ontspannen. Het verenigingsleven levert hierin een belangrijke bijdrage.

Een vereniging zorgt voor sociale contacten, saamhorigheid en tijdverdrijf. Cultuur en sport kunnen op veel verschillende vormen bijdragen aan plezier, gezondheid en ontspanning maar, is met name een goede vrije tijdsbesteding.

Het PAK wil:

 • goed onderhouden accommodaties van clubs en verenigingen, zodat leden zich fijn voelen bij hun club;
 • sportcomplexen in elke wijk beter benutten dan alleen voor een vereniging;
 • jongeren betrekken bij het verenigingsleven en evenementen;
 • voldoende subsidie en steun aan verenigingen en instellingen;
 • voldoende evenementen in Brunssum, waarbij rekening gehouden wordt met de omgeving;
 • een activiteiten kalender;
 • het Schutterspark als volkspark, gratis toegankelijk, met attracties voor jong en oud; flexibele openingstijden voor horeca en recreatie ondernemers;
 • groene wandel- en fietsroutes, met aandacht voor onze bijzondere historie. Al fietsend historische thema’s verkennen zoals de pottenbakkerstijd, nieuwe en oude monumenten, het mijnverleden enzovoort. Dit kan ook benut worden voor scholen;
 • de Brikke Oave als een gemeentelijk ontmoetingscentrum voor alle burgers en verenigingen, waarbij de belangen van de burger en verenigingen voorop staan;
 • een plek waar collecties tentoongesteld kunnen worden zoals de mijnhistorie;
 • behoud van het Vijverpark en meer biodiversiteiten in parkjes;
 • het Clemensdomein en de IVN-tuin meer promoten;
 • speelparkjes in alle wijken;
 • voldoende subsidie voor de speeltuinen;
 • een levendig centrum met, naast winkels, ook plek voor groen, beweging en ontmoeting;
 • realisatie van de Akkerbrug;
 • een Brunssumerheide die toegankelijk en open blijft;
 • sportstimulering door open dagen van verenigingen en workshops;
 • openbaar gebruik van sportpark JFC;
 • kunst en cultuur in het openluchttheater, bibliotheek, scholen en Brikke Oave.