Onderwerp: Recreatie en vrije tijd

Visie

Naast wonen en werken moet Brunssum ook een fijne plaats zijn voor recreatie en ontspanning zonder het woon- en leefgenot van burgers aan te tasten.

Missie

Zowel de eigen inwoners als toeristen moeten graag hun vrije tijd in Brunssum willen en kunnen doorbrengen. Mensen uit Brunssum moeten zich op allerlei wijzen binnen de gemeentegrenzen kunnen ontspannen. Het verenigingsleven levert hierin een belangrijke bijdrage. De voetbalclub, de tennisclub, de carnavalsvereniging, de bridgeclub, de harmonie, het maakt niet uit. Mensen brengen vaak vele uren door op een vereniging. Een vereniging zorgt voor sociale contacten, zorgt voor saamhorigheid, zorgt voor tijdverdrijf. De maatschappelijke rol van een vereniging is groot. Ook andere, nieuwe vormen van ontspanning en vrije tijdsbeleving moeten mogelijk blijven of ondersteund worden: café, restaurant, natuurbeleving etc.

Het Pak gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor:

 • accommodaties van clubs en verenigingen, die goed onderhouden moeten zijn; de verenigingen dienen dan ook over goede accommodaties te beschikken, zodat leden zich fijn voelen bij hun club en optimaal kunnen presteren of juist ontspannen;
 • het betrekken van jongeren bij het verenigingsleven, niet alleen als sport of hobby, maar ook als vrijwilliger.
 • voldoende subsidie en steun aan alle verenigingen mits de vereniging een transparant en (na de goedkeuring van de gemeente) een goed financieel beleid hanteert;
 • voldoende evenementen in Brunssum, maar er mag geen overkill komen
 • omwonenden worden tijdig geïnformeerd over de evenementen
 • de overlast voor omwonenden wordt zo beperkt mogelijk gehouden of voorkomen;
 • vereenvoudiging van procedures om evenementen in Brunssum te kunnen organiseren
 • de vastgestelde evenementennota als kader;
 • het Schutterspark, dat een volkspark dient te blijven met gratis toegang en een diversiteit moet bieden op het gebied van activiteiten, horeca en natuurbeleving
 • de gemeente stelt een beheerderscommissie in van exploitanten, bewoners van aangrenzende wijken en natuurmonumenten, die structureel overleg voeren over de ontwikkelingen van en binnen het park;
 • het aantal regels voor de horeca dat mogelijk verminderd en versoepeld kan en moet worden; het moet makkelijker zijn voor horeca om bij bijzondere data (oudejaarsavond, Koningsdagen, carnaval e.d.) flexibele openingstijden te hanteren;
 • het inrichten van groene wandel- en fietsroutes, waarbij met name thema’s aan de orde zijn als de pottenbakkerstijd, nieuwe en oude monumenten, mijnverleden, enz.
 • de Brikke Oave een gemeentelijk ontmoetingscentrum is voor alle burgers en verenigingen, waarbij de belangen van de burger voorop staan en de verenigingen niet de dupe mogen worden van hoge prijzen.