Onderwerp: Verkeer

Visie

Vanuit de regio moet Brunssum goed en veilig bereikbaar zijn. Binnen de gemeente moet ket centrum en de wijken goed, makkelijk en veilig te bereiken zijn. Schone en milieuvriendelijke oplossingen staan voorop, steeds meer asfalt is geen oplossing. Fietsers, voetgangers en betaalbaar openbaar vervoer zijn belangrijk.

Het PAK wil:

 • dat voetgangers en fietsers hoge prioriteit hebben in het verkeer door de inrichting van fietsvriendelijke wegen, zogenaamde fietsstraten en goede trottoirs;
 • bevorderen, dat kinderen per fiets of te voet naar scholen gaan;
 • betaalbaar openbaar vervoer in samenspraak met de Provincie;
 • een bewaakte fietsstalling(en) met toilet in het centrum;
 • veilige, goed verlichte en aangelegde fiets en wandelpaden, vooral naar scholen;
 • voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s;
 • rustplekken (banken) langs de looproutes;
 • consequente politiecontroles op ongewenst gedrag in verkeer en openbare ruimtes;
 • regelmatige geluids- en stankmetingen en  de  daarbij  behorende  evaluaties  en  acties;
 • behoud van gratis parkeren;
 • deelautogebruik bevorderen mede vanwege de kosten van een auto alsmede de parkeerproblemen in wijken;
 • mijden van zoveel mogelijk vrachtverkeer in de wijken;
 • verkeerslessen voor schoolgaande jeugd;
 • voorzieningen voor gehandicapten in het verkeer.