Onderwerp: Werken

Visie

De beste manier om mensen te laten meedoen in onze samenleving is een baan voor iedereen met een goed loon. Een loon waarvan je kunt leven. De basale zaken mogen dan geen probleem vormen: kuur of hypotheek, levensonderhoud, vaste lasten, enz. moeten hiervan betaald kunnen worden. Zo min mogelijk flex, zo veel mogelijk vast werk en een daarbij passend loon.

Brunssum is vooral  een woonstad, maar de bedrijven die er zijn binnen onze gemeentegrenzen moeten milieuvriendelijk zijn en zeker niet het woongenot van mensen aantasten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de vliegenoverlast in de wijken Schuttersveld, Egge en andere buurten.

Het PAK wil:

 • op de Oostflank duurzame bedrijven in combinatie met schone energie;
 • bedrijvigheid die niet leidt tot overlast, zoals de vliegenplaag;
 • bestaande industrieterreinen opknappen en herinrichten;
 • een goed minimumloon van minimaal 14 euro;
 • gedegen opleidingen voor werk- en vaklui waaraan een groot tekort is;
 • voldoende begeleiding van mensen zonder werk;
 • heroprichting van een regionaal arbeidsbureau;
 • meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidshandicap;
 • een centraal gemeenteloket voor ondernemers;
 • aandacht voor kleinschalige werkgelegenheid en startende ondernemers;
 • goede verbindingen van openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen.